ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be

B IY1   
242 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be-, *be*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา เดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
be (n ) two
belv (n ) twelv
betten (n ) seconteen

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
bears fished หมีขนสีแดง,ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี

English-Thai: Longdo Dictionary
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย
beg(vi vt) ขอ (อาหาร, เงิน, บริจาค, ความช่วยเหลือ)
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
wave number(n jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, Related: wavelength
member(vt) สมาชิก
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be[AUX] อยู่, See also: เป็น, คือ
be[PREP] ใกล้, See also: แสดงตำแหน่ง
be-[PRF] ตลอด, See also: ทั้งหมด, เต็มไปด้วย, ทั่วถึง
bed[N] เตียงนอน, See also: ที่สำหรับนอน, หมอน, ฟูก, Syn. divan, cot
bed[N] การนอนหลับ
bed[N] การมีเพศสัมพันธ์
bed[N] แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้), See also: แปลงที่ดิน, ร่อง
bed[N] พื้นดินก้นทะเล แม้น้ำหรือทะเลสาบ
bed[N] พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่
bed[N] ฐานของถนนหรือรางรถไฟ, See also: แท่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
be(บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่, Syn. live abbr. both eye,below elbow
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
beagle(บี'เกิล) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาว ขาสั้น
beak(บีค) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,ส่วนที่คล้ายจะงอบปาก,จมูก,ผู้พิพากษา,ครู, See also: beaked adj., Syn. bill,nib,neb

English-Thai: Nontri Dictionary
be(vi,vt) เป็น,อยู่,คือ
beach(n) ชายหาด
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BE horizonชั้นบีอี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beachหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beach forestป่าชายหาด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beadขอบในยางนอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beak styleกระบวนแบบจะงอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beak; rostrumจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beaked pelvis; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beaked; rostrateมีจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beach หาด
พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Beach erosionการกร่อนของหาด [TU Subject Heading]
Beach Forest ป่าชายหาด
ป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่งที่มีอยู่ตามชายฝั่ง ทะเล ที่เป็นดินกรวดทรายและโขดหิน มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้จะแตกต่างไปจากที่ถูกน้ำท่วมถึง ถ้าชายฝั่งทะเลเป็นดินทรายก็มีสนทะเล ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มก้อน ไม่ค่อยมีพันธุ์ไม้อื่นปนเลย พืชชั้นล่างที่พบเป็นพวกตีนนก และพันธุ์ไม้เลื้อยอื่นๆ บางชนิด ถ้าเป็นดินกรวด เป้นหิน พันธุ์ไม้ที่พบจะเป็นพวกกระทิง หูกวาง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Beach or Shore หาด
พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งกับแนวน้ำลงเต็มที่มี ลักษณะเป็นแถบยาวไปตาม ริมตลิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่น และกระแสน้ำในทะเล หรือทะเลสาบ หรือแม่น้ำ พื้นที่นี้โดยทั่วๆ ไป มักจะเรียกฝั่งทะเลหรือ ชายทะเล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Fore Shore และ Back Shore [สิ่งแวดล้อม]
Beach ridgesสันหาด [TU Subject Heading]
Beach volleyballวอลเลย์บอลชายหาด [TU Subject Heading]
Beachesหาด [TU Subject Heading]
Beadเป็นเม็ดๆ,ปม [การแพทย์]
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Bead Likeคล้ายสร้อยลูกประคำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be called to the barมีคุณสมบัติเป็นทนายความ
be caught red-handed (idiom ) จับได้คาหนังคาเขา
See also: S. be apprehended,
be grudgeกรุณาเอาคำนี้ออกจากเพจเพราะมันเขียนผิดครับ ในภาษาอังกฤษมี to bear/hold a grudge และ to begrudge ด้วย แต่ไม่มีคำว่า to be grudge หรอกครับ
be prepared to (phrase ) เต็มใจ
be saddled with[บี ซาดเดิ่ลท์] (adj slang ) ติดแหงก, ยุ่งเกี่ยว, พบเจอ, เกี่ยวข้อง, พัวพัน,
be short changed (adj ) ถูกหลอก
be supposed to (vt phrase ) สมควรที่จะต้อง, ควรที่จะ
beamforming (uniq ) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้
bean[บีน] (vt ) ปา หรือ เขวี้ยงใส่
bearหมี,กำเนิด,อดทน,รับรู้,เเบกของ
Image:

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This will be a book that opens wide a new frontier in literature.มันจะเป็น หนังสือที่เปิดประตูสู่ดินแดนใหม่ ให้วงการวรรณกรรมครับ Emotions (2017)
You must be tired.คงเหนื่อยน่าดูเลยนะคะ Emotions (2017)
Just let me be near you. That's all I want.แค่ขอให้ฉันได้อยู่ใกล้ ๆ นาย ฉันต้องการเพียงแค่นี้ Emotions (2017)
I don't think it can be helped.มันก็ช่วยไม่ได้หรอกค่ะ Emotions (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.ผมจะค้นหาสูตรใหม่ ที่โลกนี้ยังไม่เคยเห็น Emotions (2017)
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.กับผลงานชั้นเยี่ยมอย่างนี้ นักแสดงก็ต้องยอดฝีมือเหมือนกัน Confrontation (2017)
Because I thought it would be interesting.เพราะฉันคิดว่ามันน่าจะสนุกดี Confrontation (2017)
You can't be serious.ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย Confrontation (2017)
You've always wanted to be successful, right?คุณอยากประสบความสำเร็จมาตลอดใช่ไหม Confrontation (2017)
Mr. Shin Michima, how does it feel to be a successful novelist?คุณมิชิมะ ชิน รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็น นักเขียนนิยายขายดี Confrontation (2017)
It can't be helped.ก็สมควรแล้วล่ะนะ Confrontation (2017)
Unfortunately, Nanaka is unable to play the heroine, but I believe that it will be a masterpiece.น่าเสียดายที่คุณนานากะ ไม่สามารถแสดงเป็นตัวเอกได้ แต่ผมเชื่อว่ามันจะยังเป็น ผลงานชิ้นเอก Disbanded (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be2001 is the year when the 21st century begins.
be2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
be3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
be4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
be60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
be600 problems will be tough going.
beA 10% tax will be withheld from the payment to you.
beA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
beA bad cold confined her to her bed.
beA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
beAbandoning that plan can't be helped.
beA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราคร่ำ[V] be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
ภิกขา[N] begged food, See also: begged alms, Syn. ภิกษา, Thai definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขา[N] begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร[N] begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai definition: การเที่ยวขออาหาร,, Notes: (บาลี)
ภิกขาหาร[N] begged food, Syn. ภิกษาหาร, Thai definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี)
ภิกษา[N] begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษา[N] begged food, Syn. ภิกขา, Thai definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษาหาร[N] begged food, Syn. ภิกขา, ภิกษา, Thai definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภุมระ[N] bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Count unit: ตัว
ภุมรา[N] bee, Syn. ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BE    B IY1
BE    B IY0
BEM    B EH1 M
BEN    B EH1 N
BEE    B IY1
BEC    B EH1 K
BEG    B EH1 G
BEL    B EH1 L
BEA    B IY1
BED    B EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
be    (v) biː (b ii)
Ben    (n) bˈɛn (b e1 n)
be-    (j) bɪ- (b i -)
bed    (v) bˈɛd (b e1 d)
bee    (n) bˈiː (b ii1)
beg    (v) bˈɛg (b e1 g)
ben    (n) bˈɛn (b e1 n)
bet    (v) bˈɛt (b e1 t)
bey    (n) bˈɛɪ (b ei1)
Bern    (n) bˈɜːʳn (b @@1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] because of; for; to, #20 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear, #45 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] before; in front; ago; former; previous; earlier; front, #86 [Add to Longdo]
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
因为[yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ, / ] because; owing to; on account of, #112 [Add to Longdo]
开始[kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ, / ] begin; beginning; start; initial, #130 [Add to Longdo]
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government, #209 [Add to Longdo]
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up, #229 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, / ] bestow alms, #332 [Add to Longdo]
能够[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, / ] be capable of; can; is able, #363 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
米国[べいこく, beikoku] (n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: S. アメリカ合衆国, アメリカ,
便利[べんり, benri] (adj) สะดวก
別売[べつばい, betsubai] (vt) แยกขายต่างหาก
べつに[べつに, betsuni] (adv) ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มีเรื่องอะไร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
別荘[べっそう, bessou] (n) บ้านพักตากอากาศ
別途[べっと, betto] (n vt adj) เป็นพิเศษ, แยกต่างหาก
別名[べつめい, betsumei] สมญานาม
別名[べつめい, betsumei] นามแฝง,ชือเล่น,นามปากกา (ชื่อ)
勉強します[べんきぃうします, benkyoushimasu, benkiiushimasu , benkyoushimasu] (vi vt ) เรียน
勉強[べんきょう, benkyou, benkyou , benkyou] (n) การเรียน , See also: S. education,
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) ทนาย
弁当[べんとう, bentou] (n) ข้าวกล่อง
便秘[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก
弁理士[べんりし, benrishi] (n ) ตัวแทนสิทธิบัตร , See also: R. Patent Attorney

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case
米国人[べいこくじん, beikokujin] Thai: คนอเมริกัน English: an American
[べい, bei] Thai: คำเรียกประเทศอเมริกา English: Bei (pl)

German-Thai: Longdo Dictionary
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ
Becher(n) |der, pl. Becher| ถ้วยกาแฟ, ภาชนะที่มีลักษณะเป็นรูปถ้วย
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
bedeutend(adj adv) มีความสำคัญต่อ, มีความหมายต่อ, ที่มีความจำเป็น เช่น Mit Rücksicht auf meinen Hals musste ich den Vortrag leider bedeutend verkürzen.; Sicher aber ist, dass die Burg im Mittelalter bedeutend größer war als die heutige Anlage. Im Jahr 1525 wurde sie während der Bauernkriege nahezu zerstört.
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
befehlen(vt) |befahl, hat befohlen| สั่ง เช่น Mein Papa hat mir oft befohlen, 'Fenster zumachen!'. พ่อของฉันสั่งฉันบ่อยๆ ว่า ปิดหน้าต่างซะ , See also: S. beordern, Related: Befehl
befolgen(vt) |befolgte, hat befolgt, etw.(A)| ทำตามที่ถูกบอกหรือสั่ง, ทำตามกฎหมาย เช่น Bitte befolgen Sie die Bedienungsvorschrift für dieses Gerät! กรุณาทำตามคำแนะนำการใช้สำหรับเครื่องมือชิ้นนี้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
belegen (vi ) แนะนำ,ชี้แนะ
belegen (vt ) ให้ข้อมูล , สนับสนุน
bescheid sagen (vt ) แจ้งให้ทราบ
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
befestigtappends [Add to Longdo]
befestigtcleats [Add to Longdo]
belegtoverlays [Add to Longdo]
bei Anbruch der Nachtat nightfall [Add to Longdo]
begeisterter Anhänger {m}; Fan {m}; Liebhaber {m}; Kenner {m}aficionado [Add to Longdo]
beim geringsten Anlassat the slightest provocation [Add to Longdo]
besondere Art der baulichen Nutzungspecific land-use type [Add to Longdo]
Belohnung {f}remuneration [Add to Longdo]
Be- und Entladenloading and unloading [Add to Longdo]
Beachtung {f}heed [Add to Longdo]
Beachtung {f}observance [Add to Longdo]
Beachtungsbedürfnis {n}attention-seeking [Add to Longdo]
Beamte {m,f}; Beamter; Büroangestellte {m,f}; Büroangestellterclerk [Add to Longdo]
Beamte {m}civil servants [Add to Longdo]
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: Related: belge
bénédiction(n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., See also: S. grâce, A. malédiction,
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)
beurre(n) le, = เนย
syllabe(n) |f, pl. -s| พยางค์
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上申[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]
世話[せわ, sewa] Bemuehung, Fuersorge, Pflege [Add to Longdo]
[りょう, ryou] BEIDE, ALTE JAPANISCHE MUENZEINHEIT [Add to Longdo]
両手[りょうて, ryoute] beide_Haende [Add to Longdo]
両方[りょうほう, ryouhou] beide, beides [Add to Longdo]
両氏[りょうし, ryoushi] beide (Herren) [Add to Longdo]
両眼[りょうがん, ryougan] beide_Augen [Add to Longdo]
両翼[りょうよく, ryouyoku] beide_Fluegel [Add to Longdo]
両院[りょういん, ryouin] beide_Haeuser (Parlament) [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] Besitzer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Be
   n 1: a light strong brittle grey toxic bivalent metallic element
      [syn: {beryllium}, {Be}, {glucinium}, {atomic number 4}]
   v 1: have the quality of being; (copula, used with an adjective
      or a predicate noun); "John is rich"; "This is not a good
      answer"
   2: be identical to; be someone or something; "The president of
     the company is John Smith"; "This is my house"
   3: occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my
     umbrella?" "The toolshed is in the back"; "What is behind
     this behavior?"
   4: have an existence, be extant; "Is there a God?" [syn:
     {exist}, {be}]
   5: happen, occur, take place; "I lost my wallet; this was during
     the visit to my parents' house"; "There were two hundred
     people at his funeral"; "There was a lot of noise in the
     kitchen"
   6: be identical or equivalent to; "One dollar equals 1,000
     rubles these days!" [syn: {equal}, {be}] [ant: {differ}]
   7: form or compose; "This money is my only income"; "The stone
     wall was the backdrop for the performance"; "These constitute
     my entire belonging"; "The children made up the chorus";
     "This sum represents my entire income for a year"; "These few
     men comprise his entire army" [syn: {constitute},
     {represent}, {make up}, {comprise}, {be}]
   8: work in a specific place, with a specific subject, or in a
     specific function; "He is a herpetologist"; "She is our
     resident philosopher" [syn: {be}, {follow}]
   9: represent, as of a character on stage; "Derek Jacobi was
     Hamlet" [syn: {embody}, {be}, {personify}]
   10: spend or use time; "I may be an hour"
   11: have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My
     grandfather lived until the end of war" [syn: {be}, {live}]
   12: to remain unmolested, undisturbed, or uninterrupted -- used
     only in infinitive form; "let her be"
   13: be priced at; "These shoes cost $100" [syn: {cost}, {be}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top