ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bbs

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bbs-, *bbs*, bb
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BBS (bulletin board system)บีบีเอส (ระบบกระดานข่าว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BBS (bulletin board system)บีบีเอส (ระบบกระดานข่าว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์[kradān khāo ilekthrønik] (n, exp) EN: Bulletin Board System (BBS)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzes-Brett-System, Mailbox-SystemBBS : Bulletin Board System [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
カキコ(P);かきこ[kakiko (P); kakiko] (n) (abbr) (sl) (See 書き込み) post (to a BBS); comment (on a blog); (P) [Add to Longdo]
ギブスサンプリング[gibususanpuringu] (n) {comp} Gibbs sampling [Add to Longdo]
ワロス[warosu] (exp) (sl) laughing (used on BBS, etc.); laughable; LOL [Add to Longdo]
横レス[よこレス, yoko resu] (n) (sl) message butting in (to a conversation between two other people on a BBS, etc.) [Add to Longdo]
掲示板[けいじばん, keijiban] (n) bulletin board; display board; notice board; electronic bulletin board; BBS; (P) [Add to Longdo]
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] (n) (abbr) (sl) (See 厨房・2) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.) [Add to Longdo]
厨房;廚房[ちゅうぼう, chuubou] (n) (1) kitchen; galley; (2) (sl) (See 中坊) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビービーエス[びーびーえす, bi-bi-esu] BBS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bbs
   n 1: a computer that is running software that allows users to
      leave messages and access information of general interest
      [syn: {bulletin board system}, {bulletin board},
      {electronic bulletin board}, {bbs}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top