ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bawl

B AO1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bawl-, *bawl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawl(vt) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. shout, yell, Ant. whisper
bawl(n) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. yell
bawl out(phrv) ตะโกนใส่, See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
bawl out(phrv) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar, bellow

English-Thai: Nontri Dictionary
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bawl"Asami was bawling that you had kissed Sanada so" "I didn't bawl!"
bawlHe is always bawling at his children.
bawlJiro who had never cried in front of anyone before started bawling.
bawlThe angry father bawled "Go to bed." to his son.
bawlThe boss bawled me out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคั้นตะคอก(v) bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
กระชากเสียง(v) shout, See also: bawl, holler, yell, bellow, roar, Syn. พูดกระโชกโฮกฮาก, กระแทกเสียง, Example: แกเป็นใครจึงมากระชากเสียงกับฉัน, Thai Definition: พูดกระตุกเสียงดังห้วนๆ
พูดใส่หน้า(v) bawl, Example: เธอมาพูดใส่หน้าฉันเหมือนกับว่าฉันไม่ใช่เพื่อนเธออย่างนั้นแหละ, Thai Definition: พูดว่ากล่าวซึ่งๆ หน้าให้เจ็บใจ
แว้ด(v) bawl, See also: shout, yell, bellow, Syn. ตะโกน, ตวาด, Example: นายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามสะกิดนิดสะกิดหน่อยเป็นไม่ได้ ต้องแว้ดใส่ทุกที
เอะอะโวยวาย(v) bawl, See also: shout, raise a hullabaloo, Syn. เอะอะ, Example: พวกฮินดูชอบดื่มน้ำเมาชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้เมาแล้วเอะอะโวยวาย และส่งเสียงเอ็ดอึง
ตะคอก(v) bawl, See also: browbeat, bellow, reprove loudly, shout, yell, reproach, Syn. ตวาด, ขู่, Example: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า
ตะโกน(v) shout, See also: bawl, holler, roar, call out, cry out, yell, exclaim, scream, bellow, Syn. ตะเบ็ง, ร้อง, เปล่งเสียง, แผดเสียง, Example: เสียงดนตรีหรือร้องดังจนเกินไปจึงทำให้แขกในงานต้องตะโกนคุยกันแข่งกับเสียงดนตรี, Thai Definition: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
ตวาด(v) yell, See also: bawl, bellow, shout, bluster, threaten, Syn. ตะคอก, ขู่, แผดเสียง, ตะเพิด, ดุ, เอ็ด, คำราม, ขึ้นเสียง, Example: แม่ค้าตวาดลูกค้าที่ทำผลไม้ตกพื้น, Thai Definition: ขู่เต็มเสียง, คุกคามด้วยแผดเสียง, พูดเสียงดังด้วยความโกรธ
กระโชก(v) shout, See also: bawl, intimidate, threaten, speak in harsh tone, frighten, Syn. ขู่กระโชก, กรรโชก, Example: คนร้ายขู่กระโชกเอาทรัพย์สิน, Thai Definition: ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ
ร้อง(v) cry out, See also: bawl, bellow, shriek, Syn. กรีดร้อง, Example: เธอร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
แหกปาก[haēkpāk] (v, exp) EN: shout ; yell ; bawl  FR: hurler ; brailler ; beugler
ร้อง[røng] (v) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek  FR: crier ; pousser un cri
สำราก[samrāk] (v) EN: bawl out ; bellow ; spit out
ส่งเสียง[songsīeng] (v) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
ตวาด[tawāt] (v) EN: bawl out ; yell out ; shout ; bellow in reprimand   FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAWL B AO1 L
BAWLS B AO1 L Z
BAWLED B AO1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bawl (v) bˈɔːl (b oo1 l)
bawls (v) bˈɔːlz (b oo1 l z)
bawled (v) bˈɔːld (b oo1 l d)
bawling (v) bˈɔːlɪŋ (b oo1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんおん[on'on] (adv-to,adv) (obsc) bawling; crying [Add to Longdo]
がなる[ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
ボウリング(P);ボーリング(P)[bouringu (P); bo-ringu (P)] (n,vs) (1) bowling; (2) boring; drilling; (3) (obsc) bawling; (P) [Add to Longdo]
喚き立てる[わめきたてる, wamekitateru] (v1) to yell; to bawl out [Add to Longdo]
泣き喚く;泣きわめく;泣喚く[なきわめく, nakiwameku] (v5k) to bawl; to cry; to scream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bawl
      v 1: shout loudly and without restraint [syn: {bawl}, {bellow}]
      2: make a raucous noise [syn: {yawp}, {bawl}]
      3: cry loudly; "Don't bawl in public!"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top