ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

batten

B AE1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -batten-, *batten*
Possible hiragana form: ばってん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batten(n) ไม้ยาวสำหรับดามหรือเป็นที่ค้ำ, See also: ไม้ระแนง, ไม้สำหรับตรึงผ้าใบเรือ
batten(vt) ใช้ไม้ดาม, See also: ตรึง, Syn. fasten
batten on(phrv) กินดีอยู่ดี (โดยอาศัยผู้อื่น), Syn. fatten on
batten down(phrv) ผูกไว้กับกระดาน, See also: ตรึงไว้ให้แน่น กับกระดาน
batten down(phrv) เตรียมพร้อมรับปัญหา
batten upon(phrv) กินดีอยู่ดี (โดยอาศัยผู้อื่น), See also: สมบูรณ์ดี, Syn. fatten on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
batten(แบท'เทิน) {battened,battening,battens} vi. อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
batten(vi) อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น, กินจุ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fatal. I have to batten down the beach.ตายเลยด้วย ผมเลยต้องปิดหาด Jaws (1975)
Batten down the hatches!ป้องกันทางประตู! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Better batten down the hatches, b.เตรียมวางแผนรับปัญหาเลย บี Goodbye, Columbia (2010)
So, batten down the hatches and pull up a stool.เตรียมรับสถานการณ์ไว้ได้เลย Deadfall (2012)
Squint, batten down the hatches.สควินท์ตรึงไม้กระดานให้เข้าที่ Ice Age: Continental Drift (2012)
We'll batten down the hatches and secure the deck.เราจะตรึงลงฟัก และรักษาความปลอดภัยดาดฟ้า The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระแนง(n) lath, See also: battens, roof batten, Syn. ไม้ระแนง, Example: เขาตอกไม้ระแนงสำหรับปูกระเบื้องหลังคา, Count Unit: ตัว, ท่อน, อัน, Thai Definition: ไม้สี่เหลี่ยมขนาดยาว หน้า 1 x 1 ใช้ตีทับบนกลอนหรือจันทันสำหรับมุงกระเบื้อง หรือตีทับคร่าวเพื่อทำรั้ว หรือทำแผงพรางแดดสำหรับเรือนกล้วยไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาน[kradān] (n) EN: board ; plank ; deal ; batten  FR: planche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTEN B AE1 T AH0 N
BATTENING B AE1 T AH0 N IH0 NG
BATTENBERG B AE1 T AH0 N B ER2 G
BATTENFIELD B AE1 T AH0 N F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
batten (v) bˈætn (b a1 t n)
battens (v) bˈætnz (b a1 t n z)
battened (v) bˈætnd (b a1 t n d)
battening (v) bˈætnɪŋ (b a1 t n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lattentasche {f} (Segel)batten pocket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばってん[batten] (conj) (kyu [Add to Longdo]
バテンレース[batenre-su] (n) (abbr) Battenberg lace [Add to Longdo]
桟戸[さんど, sando] (n) batten door; battened door; ledged door; strong door with crosspieces placed on the reverse side [Add to Longdo]
帯板[おびいた, obiita] (n) (1) piece of stiff fabric worn under an obi to give more shape; (2) batten plate; stay plate [Add to Longdo]
罰点[ばってん(P);バッテン, batten (P); batten] (n) (uk) cross mark; demerit mark; an X; (P) [Add to Longdo]
目板[めいた, meita] (n) panel strip; butt strap; batten; fishplate [Add to Longdo]
簓子[ささらこ;ささらのこ, sasarako ; sasaranoko] (n) (1) (See 簓) notched bamboo rod rubbed with an implement similar to a bamboo whisk (used as a percussion instrument); (2) wooden vertical batten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 batten
   n 1: stuffing made of rolls or sheets of cotton wool or
      synthetic fiber [syn: {batting}, {batten}]
   2: a strip fixed to something to hold it firm
   v 1: furnish with battens; "batten ships" [syn: {batten},
      {batten down}, {secure}]
   2: secure with battens; "batten down a ship's hatches"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top