ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basket

B AE1 S K AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basket-, *basket*
English-Thai: Longdo Dictionary
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basket(n) ตะกร้า, See also: กระบุง, กระเช้า, กระจาด, Syn. hamper
basket(n) จำนวนของสิ่งของในตะกร้า, See also: เต็มตระกร้า, เต็มกระเช้า
basket(n) กระเช้าของลูกบอลลูน
basket(n) ห่วงของกีฬาบาสเกตบอล
basketry(n) งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ, See also: งานจักสาน, Syn. basketwork
basketball(n) บาสเกตบอล, See also: กีฬาชนิดหนึ่งทำคะแนนได้โดยการโยนลูกบอลลงในตะกร้าของฝ่ายตรงข้าม
basketwork(n) งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ, See also: เครื่องสาน, Syn. basketry
basket case(n) องค์กรหรือประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำมาก
basket weave(n) สิ่งทอที่มีรูปทรงเหมือนกับตระกร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
basketball(บาส'คิทบอล) n. กีฬาบาสเกตบอล,บาสเกตบอล
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า,กลุ่มสิ่งจักสาน,ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน
basketwork(บาส'คิทเวอร์ค) n. สิ่งจักสาน,เครื่องจักสาน
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
wastebasket(เวสทฺ'บาสคิท) n. ตะกร้าใส่ของทิ้งของเสีย, Syn. wastepaper basket

English-Thai: Nontri Dictionary
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
basketball(n) กีฬาบาสเกตบอล,ลูกบาสเกตบอล
basketry(n) การสานตะกร้า
basketwork(n) เครื่องจักสาน
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basket weaveลายสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basket makersช่างประดิษฐ์ตะกร้า [TU Subject Heading]
Basket makingการประดิษฐ์เครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]
Basketballบาสเกตบอล [TU Subject Heading]
Basketsตะกร้า [TU Subject Heading]
Basketsตะกร้า [การแพทย์]
Basketworkเครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basketA basketball team consists of five players.
basketBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
basketBasketball is a lot of fun.
basketBaskets are being made nearby.
basketCount the apples in the basket.
basketDon't put all your eggs in one basket.
basketDo you play basketball well?
basketHalf of the bananas in the basket were rotten.
basketHe has a basket full of strawberries.
basketHe has a large basket full of flowers.
basketHe is good at basketball.
basketHe is short, but good at basketball.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักสาน(n) basketwork, See also: basketry, Example: มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
การจักสาน(n) basket making, See also: basketry, basketwork
งานจักสาน(n) basket making, See also: basketry, basketwork, Syn. การจักสาน
เข่ง(n) basket, Syn. กระบุง, Example: เธอยกเข่งใส่มะพร้าวนี้ไหวไหม, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสานอย่างหนึ่งมีรูปและขนาดต่างๆ
คันโพง(n) basket-dipper with a long handle, See also: long spout of watering pot, Count Unit: คัน, Thai Definition: เครื่องสำหรับตักน้ำหรือโพงน้ำ มีคันยาวที่ปลาย มีเชือกผูกโพงเพื่อให้แข็งแรง
สิ่งจักสาน(n) basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. เครื่องจักสาน, เครื่องสาน, Example: เถาวัลย์และปอเป็นผลิตผลจากป่าที่นำมาใช้เป็นเครื่องผูกมัดหรือทำสิ่งจักสาน, Thai Definition: เครื่องใช้ที่ทำมาจากการสาน
เครื่องสาน(n) basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องจักสาน, Example: ในทุกภาคของประเทศไทยจะพบเห็นเครื่องสานชนิดต่างๆ เพราะเป็นเครื่องใช้ประจำบ้าน, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
เครื่องจักสาน(n) basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องสาน, Example: เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อสนองประโยชน์ต่าง ๆ, Thai Definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
ตะกร้า(n) basket, See also: bamboo basket, hand basket, hamper, wide-mouth, Example: รัฐบาลรณรงค์ให้แม่บ้านถือตะกร้าไปจ่ายกับข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสานโปร่งสำหรับใส่สิ่งของ มีรูปต่างๆ บางชนิดมีหูหิ้วบางชนิดไม่มี
บาสเกตบอล(n) basketball, Example: เขาเล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่เป็นนักเรียน เลยตัวสูงได้ขนาดนี้, Thai Definition: กีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 คน ผู้เล่นแต่ละฝ่ายต้องพยายามโยนลูกบอลลงในห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้าม นับคะแนนตามจำนวนครั้งที่โยนลูกลงห่วงได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาสเกตบอล = บาสเก็ตบอล[bāsketbøn = bātketbøn = bātsaketbøn] (n) EN: basketball  FR: basket-ball [m]
ชะลอม[chaløm] (n) EN: round bamboo basket ; kid of bamboo basket  FR: panier en bambou [m]
ช่างจักสาน[chang jaksān] (n) EN: basketmaker ; basket maker ; matmaker  FR: vannier [m]
หิ้วกระเป๋า[hiu krapao] (v, exp) EN: carry a basket in one's hand  FR: porter un sac à la main
ห่วงประตู[huangpratū] (n) EN: basket  FR: panier [m]
จักสาน[jaksān] (v) EN: do basketry ; weave ; interlace  FR: confectionner des objets de vannerie
การจักสาน[kān jaksān] (n) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork  FR: vannerie [f]
ขนมเข่ง[khanom kheng] (n, exp) EN: kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket
เข่ง[kheng] (n) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork
เครื่องจักสาน[khreūang jaksān] (n, exp) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork  FR: vannerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASKET B AE1 S K AH0 T
BASKETT B AE1 S K IH0 T
BASKETS B AE1 S K AH0 T S
BASKETRY B AE1 S K AH0 T R IY0
BASKETTE B AH0 S K EH1 T
BASKETBALL B AE1 S K AH0 T B AO2 L
BASKETMAKER B AE1 S K AH0 T M EY2 K ER0
BASKETBALLS B AE1 S K AH0 T B AO2 L Z
BASKETBALL'S B AE1 S K AH0 T B AO2 L Z
BASKETMAKING B AE1 S K AH0 T M EY2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basket (n) bˈaːskɪt (b aa1 s k i t)
baskets (n) bˈaːskɪts (b aa1 s k i t s)
basketry (n) bˈaːskɪtriː (b aa1 s k i t r ii)
basketball (n) bˈaːskɪtbɔːl (b aa1 s k i t b oo l)
basketballs (n) bˈaːskɪtbɔːlz (b aa1 s k i t b oo l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
篮球[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] basketball, #4,157 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] basket; goal, #5,089 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] basket; cage; flat bamboo basket used to serve dimsum 點心|点心 such as jiǎozi 餃子|饺子, bāozi 包子 etc, #9,311 [Add to Longdo]
[pián, ㄆㄧㄢˊ, / ] basket-couch in coffin, #14,060 [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] basket, #16,229 [Add to Longdo]
篮球场[lán qiú chǎng, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] basketball court, #23,867 [Add to Longdo]
篮子[lán zi, ㄌㄢˊ ㄗ˙, / ] basket, #24,090 [Add to Longdo]
[gǒu, ㄍㄡˇ, ] basket for trapping fish, #28,089 [Add to Longdo]
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] basket, #30,497 [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] basket for fruits, #32,094 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basketball {m} [sport] | Basketbälle {pl}basketball | basketballs [Add to Longdo]
Basketball kraftvoll im Korb versenken [sport]to slam-dunk [Add to Longdo]
Basketballplatz {m}basketball court [Add to Longdo]
Korb {m} | Körbe {pl}basket | baskets [Add to Longdo]
Korbmacher {m}; Korbmacherin {f}; Korbflechter {m}; Korbflechterin {f}basket maker [Add to Longdo]
Korbsessel {m}basket chair [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล

Japanese-English: EDICT Dictionary
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
コート[ko-to] (n) (1) coat; (2) court (i.e. tennis, basketball, etc.); (P) [Add to Longdo]
ショット[shotto] (n) (1) shot (in films); (2) shot (of alcohol); (3) hitting a ball (e.g. in tennis); (n,vs) (4) shoot (in basketball); (P) [Add to Longdo]
トラベリング[toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling [Add to Longdo]
バスケ[basuke] (n) (abbr) (See バスケットボール) basketball [Add to Longdo]
バスケット[basuketto] (n) basket; (P) [Add to Longdo]
バスケットシューズ[basukettoshu-zu] (n) basketball shoes [Add to Longdo]
バスケットチーム[basukettochi-mu] (n) (abbr) basketball team [Add to Longdo]
バスケットボール[basukettobo-ru] (n) basketball; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basket
   n 1: a container that is usually woven and has handles [syn:
      {basket}, {handbasket}]
   2: the quantity contained in a basket [syn: {basket},
     {basketful}]
   3: horizontal circular metal hoop supporting a net through which
     players try to throw the basketball [syn: {basket},
     {basketball hoop}, {hoop}]
   4: a score in basketball made by throwing the ball through the
     hoop [syn: {basket}, {field goal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top