ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barracuda

B EH2 R AH0 K UW1 D AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barracuda-, *barracuda*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barracuda(n) ปลาทะเลบาราคิวดาตระกูล Sphyraena, See also: ดุร้ายและมีฟันแหลมคม
barracudas(n) คำนามพหูพจน์ของ barracuda

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะม่วงน้ำดอกไม้[mamūang nāmdøkmāi] (n, exp) EN: Barracuda mango

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRACUDA B EH2 R AH0 K UW1 D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barracuda (n) bˌærəkˈuːdə (b a2 r @ k uu1 d @)
barracudas (n) bˌærəkˈuːdəz (b a2 r @ k uu1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梭鱼[suō yú, ㄙㄨㄛ ㄩˊ, / ] barracuda, #110,960 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカカマス[akakamasu] (n) red barracuda (Sphyraena pinguis) [Add to Longdo]
バラクーダ[baraku-da] (n) barracuda [Add to Longdo]
鬼魣[おにかます;オニカマス, onikamasu ; onikamasu] (n) (uk) great barracuda (Sphyraena barracuda) [Add to Longdo]
口細[くちぼそ, kuchiboso] (n) (1) (fem) having a small mouth; eating only a little; (2) (See 持子) topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva); (3) (See 梭魚) barracuda [Add to Longdo]
梭子魚;梭魚;魳(oK);魣(oK)[かます;カマス, kamasu ; kamasu] (n) (uk) barracuda [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barracuda
   n 1: any voracious marine fish of the genus Sphyraena having an
      elongated cylindrical body and large mouth with projecting
      lower jaw and long strong teeth

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top