ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barman

B AA1 R M AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barman-, *barman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barman(n) ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, Syn. bartender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์เทนเดอร์(n) bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า

CMU English Pronouncing Dictionary
BARMAN B AA1 R M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barman (n) bˈaːmæn (b aa1 m a n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barman
   n 1: an employee who mixes and serves alcoholic drinks at a bar
      [syn: {bartender}, {barman}, {barkeep}, {barkeeper},
      {mixologist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top