ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barm

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barm-, *barm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barm(n) ฟองที่เกิดจากการหมักเหล้า, See also: เชื้อหมัก, ฟองจากเชื้อหมัก, เชื้อฟู
barmy(adj) ติ๊งต๊อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เพี้ยนๆ, Syn. crazy
barmy(sl) บ้า
barman(n) ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, Syn. bartender
barmaid(n) หญิงเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, Syn. bartender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barm(บาร์ม) n. ยีสต์,เชื้อหมัก,ฟองจากเชื้อหมัก
barmaid(บาร์'เมด) n. พนักงานบาร์ผู้หญิง
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen
barmy(บาร์'มี) adj. เป็นฟอง,คล้ายเชื้อหมัก

English-Thai: Nontri Dictionary
barmaid(n) หญิงบาร์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์เทนเดอร์(n) bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า

CMU English Pronouncing Dictionary
BARMAN B AA1 R M AH0 N
BARMORE B AA1 R M AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barm (n) bˈaːm (b aa1 m)
barmy (j) bˈaːmiː (b aa1 m ii)
barman (n) bˈaːmæn (b aa1 m a n)
barmen (n) bˈaːmɛn (b aa1 m e n)
barmaid (n) bˈaːmɛɪd (b aa1 m ei d)
barmaids (n) bˈaːmɛɪdz (b aa1 m ei d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barmädchen {n}bar maid [Add to Longdo]
Barmherzigkeit {f}lovingness [Add to Longdo]
Barmherzigkeit {f}mercy [Add to Longdo]
Barmherzigkeit {f}remorsefulness [Add to Longdo]
barmherzigmerciful [Add to Longdo]
barmherzig {adv}mercifully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
酌婦[しゃくふ, shakufu] (n) barmaid; waitress [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
慈悲[じひ, jihi] Barmherzigkeit, Mitleid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barm
   n 1: a commercial leavening agent containing yeast cells; used
      to raise the dough in making bread and for fermenting beer
      or whiskey [syn: {yeast}, {barm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top