ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barefaced

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barefaced-, *barefaced*, barefac, bareface
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barefaced(adj) ไม่อายหรือหน้าด้าน, Syn. shameless, Ant. courteous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold, Ant. shy

English-Thai: Nontri Dictionary
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barefaced (j) bˈɛəʳfɛɪst (b e@1 f ei s t)
barefacedly (a) bˈɛəʳfɛɪstliː (b e@1 f ei s t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
白々しい;白白しい[しらじらしい, shirajirashii] (adj-i) (1) barefaced (e.g. lie); shameless; transparent; (2) pure white; very clear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barefaced
   adj 1: with no effort to conceal; "a barefaced lie" [syn:
       {bald}, {barefaced}]
   2: unrestrained by convention or propriety; "an audacious trick
     to pull"; "a barefaced hypocrite"; "the most bodacious
     display of tourism this side of Anaheim"- Los Angeles Times;
     "bald-faced lies"; "brazen arrogance"; "the modern world with
     its quick material successes and insolent belief in the
     boundless possibilities of progress"- Bertrand Russell [syn:
     {audacious}, {barefaced}, {bodacious}, {bald-faced},
     {brassy}, {brazen}, {brazen-faced}, {insolent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top