Search result for

bare

(137 entries)
   B EH1 R  
(0.0767 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bare-, *bare*
Possible hiragana form: ばれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bare[ADJ] เปลือยเปล่า, See also: เปลือย, ไม่มีเสื้อผ้า, ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ, Syn. exposed, undressed, Ant. dressed
bare[ADJ] โกร๋น, See also: เกรียน, ไม่มีใบ
bare[ADJ] ไม่มีสิ่งยืนยัน
bare[ADJ] น้อยมาก, See also: แทบจะไม่พอ
bare[ADJ] เกือบจะไม่รอด, See also: หวุดหวิด
bare[VT] เผยให้เห็น, See also: เปิด, เผย
bare[VT] ทำให้เตียนโล่ง, See also: ถาง, แผ้วถาง
barely[ADV] เกือบไม่พอ, See also: น้อยมาก, Syn. hardly, Ant. greatly
barely[ADV] เรียบง่าย, See also: ไม่ตกแต่ง
bareback[ADV] หลังม้าที่ไม่มีอาน, See also: หลังเปล่าๆ ของม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
bareback(แบร์'แบค) adj. ไม่มีอานม้า, Syn. barebacked -Conf. bear
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
barefootadj.,adv. เท้าเปล่า
barefootedadj.,adv. เท้าเปล่า
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ
bareheadadj.,adv. เปิดศีรษะ,ไม่สวมหมวก
bareheadedadj.,adv. เปิดศีรษะ,ไม่สวมหมวก
bareleggedadj.,adv. ขาเปล่า,ไม่มีถุงเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
bare(vt) แก้ออก,เปลือย,เปิดออก
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
barefoot(adv) เท้าเปล่า
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
bareheaded(adj) ไม่สวมหมวก,เปิดศีรษะ
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
barely(adv) เกือบไม่มี
bareness(n) ความว่างเปล่า
cabaret(n) คาบาเร่ต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bare concreteคอนกรีตเปลือย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bare wire electrodeลวดเชื่อมเปลือย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
barenแป้นถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baresthesia; baraesthesia; sense, pressureการรับรู้แรงกดดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bare Areaบริเวณที่ไม่มีเนื้อเยื่อบุช่องท้องมาคลุม,ไม่มีเยื่อบุช่องท้องหุ้ม [การแพทย์]
Bare Date วันที่กำหนดเป็นฐาน
การใช้ข้อมูลของวันนั้นเป็นฐานในการคำนวณ ต่อไปข้างหน้า เช่น ใช้ประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ ณ วันใดวันหนึ่งเป็นฐานในการคำนวณ จำนวนประชากรล่วงหน้าไปทีละรุ่นปี [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา The Old Man and the Sea (1958)
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา The Old Man and the Sea (1958)
He could barely talk.เขาพูดแทบจะไม่ได้ Airplane! (1980)
With guns, with knives, with his bare hands.ด้วยปืนมีดด้วยมือเปล่า First Blood (1982)
Four stitches. Barely grazed ya.ไม่เอาหน่า แค่สี่เข็มเอง ทนหน่อยหน่า The Thing (1982)
It's the beginning, yes. It's the bare beginning of social behavior.นี่แค่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม Day of the Dead (1985)
No matter how much you reject it, you'll bare your fangs anyway.ถึงจะต่อต้านมันแค่ไหน สุดท้ายก็ออกสันดานจนได้ Vampire Hunter D (1985)
And although many thoughts raced through our minds, we barely spoke.เรามุ่งหน้ากลับบ้าน แม้จะมีหลายๆ เรื่อง วิ่งทะลุหัวจิตหัวใจของเรา แต่เราก็ไม่ได้พูดกันเลย Stand by Me (1986)
No, barefoot and nakedไม่สิ เขาเท้าเปล่าและเปลือยกาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Fight with your bare hands!สู้ด้วยมือเปล่าสิ! Akira (1988)
Twelve hours of blood and sweat... to bring home barely enough to keep from starving.12 ชม.แห่งหยดเลือดและหยาดเหงื่อ... ถึงได้อาหารเพียงพอจะกลับบ้าน เพื่อช่วยประทังความหิว. Cinema Paradiso (1988)
- No, he's alive. Barely. Oh, God.- ไม่มีเขายังมีชีวิตอยู่ แทบจะไม่ โอ้พระเจ้า Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bareThat would be twenty-seven words instead of four, and while the bare message of the longer statement would be understood, the persuasive force would be lost.
bareThe verb 'help' takes to-infinitives and bare infinitives but bare infinitives are said to be the most common in casual text; as also used in this example sentence.
bareThe hill is bare of trees.
bareHe barely escaped death.
bareHe barely passed the examination.
bareThe typhoon bared the tree of its fruit.
bareI barely managed to finish the letter by eleven o'clock.
bareWe have barely enough bread for breakfast.
bareHe was so startled that he ran outside barefoot.
bareHe had barely enough money to buy bread and milk.
bareHer feet were bare, as was the custom in those days.
bareKazuko bared her breast and fed the baby.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล่ง[ADJ] bare, Syn. เตียน, โล่งเตียน, เตียนโล่ง, Ant. รก, รุงรัง
เปลือยอก[V] strip oneself to the waist, See also: bare one's chest, Example: ผู้หญิงสาวชาวเกาะบาหลีไปไหนก็เปลือยอกเป็นประเพณีกันมาแต่โบราณ
เปลือย[ADJ] bare, Ant. ปิด, Example: เขาหย่อนตัวลงน้ำยกเข่งขึ้นวางบนบ่าย่ำเท้าเปลือยลุยน้ำลึกครึ่งเข่า
เปลือย[ADJ] nude, See also: bare, naked, undressed, Syn. เปลือยกาย, ล่อนจ้อน, Ant. ปิด, Example: ดาราดังในฮอลลีวู้ดหลายคนเคยเป็นนางแบบเปลือยในนิตยสารเพลย์บอย
เปล่า[ADJ] bare, See also: naked, nude, Syn. เปลือย, เปลือยเปล่า, เปล่าเปลือย, Example: สมัยผมเด็กๆ ผมเดินไปโรงเรียนด้วยเท้าเปล่าเป็นประจำ, Thai definition: ไม่มีสิ่งปกคลุมเช่น เท้าเปล่า, ไม่ได้ตกแต่ง เช่น ผนังเปล่า
เปลือย[V] uncover, See also: bare, reveal, expose, Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ, Ant. ปกปิด, Example: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น, Thai definition: ไม่มีอะไรปิดบัง
เปลือย[ADJ] nude, See also: bare, naked, undressed, Syn. เปลือยกาย, ล่อนจ้อน, Example: ดาราดังในฮอลลีวู้ดหลายคนเคยเป็นนางแบบเปลือยในนิตยสารเพลย์บอยมาแล้ว, Thai definition: ที่ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
ล่อนจ้อน[ADJ] completely naked, See also: bare, naked, nude, Example: เด็กผู้ชายสองคนเปลือยกายล่อนจ้อน วิ่งออกจากบ้านมาเล่นน้ำฝน, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย, ไม่มีอะไรติดตัว
ตัวเปล่า[ADJ] bare-handed, See also: unarmed, without anything, empty-handed, with bare fist, Example: เรามาสู่โลกนี้ตัวเปล่า เราก็จากโลกนี้ไปตัวเปล่าเช่นกัน, Thai definition: ไม่มีสมบัติทรัพย์สินเงินทองติดตัวมา
ตีนเปล่า[N] barefoot, Syn. เท้าเปล่า, Ant. มือเปล่า, Example: บางวันน้ำนองต้องถอดรองเท้าขึ้นหิ้ว แล้วลุยเข้าออกด้วยตีนเปล่า, Thai definition: ไม่สวมรองเท้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกร๋น[adj.] (krōn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald   FR: clairsemé
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed   FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
มือเปล่า[adj.] (meū plāo) EN: empty handed ; barehanded ; unarmed ; with bare fist   
หมัดลุ่น ๆ[n. exp.] (nat lun-lun) EN: with bare fist   
ปืนแฝด[n. exp.] (peūn faēt) EN: double-barelled shotgun   
เพียง[X] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just   FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine
เปล่า[adj.] (plāo) EN: bare ; naked ; nude   FR: nu ; sans rien
เปิดใจ[v. exp.] (poētjai) EN: reveal one's feelings ; bare one's feeling   FR: parler avec son coeur ; dévoiler ses sentiments profonds ; s'épancher ; ouvrir son coeur
เท้าเปล่า[adv.] (thāo plāo) EN: barefoot   FR: pieds nus ; aux pieds nus

CMU English Pronouncing Dictionary
BARE    B EH1 R
BAREY    B EH1 R IY0
BARES    B EH1 R Z
BARED    B EH1 R D
BAREIS    B AE1 R AY0 Z
BARELY    B EH1 R L IY0
BAREST    B EH1 R AH0 S T
BARENS    B EH1 R AH0 N Z
BARELA    B AA0 R EH1 L AH0
BARENTS    B EH1 R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bare    (v) bˈɛəʴr (b e@1 r)
bared    (v) bˈɛəʴd (b e@1 d)
barer    (j) bˈɛəʴrər (b e@1 r @ r)
bares    (v) bˈɛəʴz (b e@1 z)
barely    (a) bˈɛəʴliː (b e@1 l ii)
barest    (j) bˈɛəʴrɪst (b e@1 r i s t)
bareback    (a) bˈɛəʴbæk (b e@1 b a k)
barefoot    (a) bˈɛəʴfˈut (b e@1 f u1 t)
bareness    (n) bˈɛəʴnəs (b e@1 n @ s)
barefaced    (j) bˈɛəʴfɛɪst (b e@1 f ei s t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バレ[ばれ, bare] (slang ) ความแตก,ความลับแตก
バレ[ばれ, bare] (slang ) ความแตก,ความลับแตก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ばれる[ばれる, bareru] Thai: รั่วไหล English: to leak out (a secret)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bareinnahme {f} | Bareinnahmen {pl}cash receipts | cash receipts baren bars [Add to Longdo]
Blankdraht {m}bare wire [Add to Longdo]
Blanksammelschiene {f} [electr.]bare busbar [Add to Longdo]
Rohbau {m}bare masonry and carpentry [Add to Longdo]
barettartige Frauenhütetoques [Add to Longdo]
barettartiger Frauenhuttoque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just [Add to Longdo]
かつかつ[, katsukatsu] (adj-na,adv) (on-mim) barely; scraping by [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
くたばれ[, kutabare] (exp) (X) (vulg) (ktb [Add to Longdo]
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
むき出す;剥き出す[むきだす, mukidasu] (v5s,vt) to show; to bare (the teeth) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] barely; only; merely, #516 [Add to Longdo]
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] barely; only; merely; only (this and nothing more), #2,331 [Add to Longdo]
赤裸裸[chì luǒ luǒ, ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˇ, ] bare; naked, #15,300 [Add to Longdo]
赤脚[chì jiǎo, ㄔˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] barefoot, #33,669 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, ] barefooted, #51,157 [Add to Longdo]
赤足[chì zú, ㄔˋ ㄗㄨˊ, ] barefoot; barefooted, #57,514 [Add to Longdo]
巴伦支海[Bā lún zhī Hǎi, ㄅㄚ ㄌㄨㄣˊ ㄓ ㄏㄞˇ, / ] Barents Sea, #85,209 [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] bare hill, #165,367 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]
呼ばれるプログラム[よばれるプログラム, yobareru puroguramu] called program, subprogram [Add to Longdo]
書式オーバレイ[しょしきオーバレイ, shoshiki o-barei] form overlay [Add to Longdo]
[はだか, hadaka] bare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bare
   adj 1: completely unclothed; "bare bodies"; "naked from the
       waist up"; "a nude model" [syn: {bare}, {au naturel(p)},
       {naked}, {nude}]
   2: lacking in amplitude or quantity; "a bare livelihood"; "a
     scanty harvest"; "a spare diet" [syn: {bare(a)}, {scanty},
     {spare}]
   3: not having a protective covering; "unsheathed cables"; "a
     bare blade" [syn: {unsheathed}, {bare}] [ant: {sheathed}]
   4: lacking its natural or customary covering; "a bare hill";
     "bare feet" [ant: {covered}]
   5: just barely adequate or within a lower limit; "a bare
     majority"; "a marginal victory" [syn: {bare(a)}, {marginal}]
   6: apart from anything else; without additions or modifications;
     "only the bare facts"; "shocked by the mere idea"; "the
     simple passage of time was enough"; "the simple truth" [syn:
     {bare(a)}, {mere(a)}, {simple(a)}]
   7: lacking a surface finish such as paint; "bare wood";
     "unfinished furniture" [syn: {bare}, {unfinished}]
   8: providing no shelter or sustenance; "bare rocky hills";
     "barren lands"; "the bleak treeless regions of the high
     Andes"; "the desolate surface of the moon"; "a stark
     landscape" [syn: {bare}, {barren}, {bleak}, {desolate},
     {stark}]
   9: having everything extraneous removed including contents; "the
     bare walls"; "the cupboard was bare" [syn: {bare},
     {stripped}]
   10: lacking embellishment or ornamentation; "a plain hair
     style"; "unembellished white walls"; "functional
     architecture featuring stark unornamented concrete" [syn:
     {plain}, {bare}, {spare}, {unembellished}, {unornamented}]
   v 1: lay bare; "bare your breasts"; "bare your feelings"
   2: make public; "She aired her opinions on welfare" [syn:
     {publicize}, {publicise}, {air}, {bare}]
   3: lay bare; "denude a forest" [syn: {denude}, {bare},
     {denudate}, {strip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top