ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbiturate

B AA0 R B IH1 CH ER0 AH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbiturate-, *barbiturate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbiturate(n) ยากดประสาทชนิดหนึ่ง, Syn. soporific

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barbiturate Poisoningพิษจากบาร์บิทุเรต [การแพทย์]
Barbituratesบาร์บิตุเรต;ยานอนหลับ;ยาสลบ;บาร์บิจูเรท;บาบิทูเรต;บาร์บิทูเรท;สารพวกบาร์บิทูเรทส์;บาร์บิทูเรต;บาร์บิทูเรท;บาร์บิตุเรต,ยา [การแพทย์]
Barbiturates, Long-Actingยาบาร์บิทุเรตพวกออกฤทธิ์นาน,บาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์ยาว [การแพทย์]
Barbiturates, Moderatelyบาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์ปานกลาง [การแพทย์]
Barbiturates, Short-Actingบาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์สั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ who by barbiturateใครใช้ยากดประสาท The Longest Night (2010)
Patient's blood tests were negative for barbiturates or acetaminophen.ผลเลือดคนไข้เป็นลบ สำหรับบาบิทูเรตส์ หรือ อะเซตะมิโนเฟน Bombshells (2011)
CSU found trace residual of, uh, barbiturates in the vodka glasses, which means Dale and Sonya were both roofied when they got back to the apartment.กองพิสูจน์หลักฐานพบร่องรอยของ เอ่อ บาร์บิทูเรต ในแก้วว็อดก้า ซึ่งนั่นแสดงว่าเดลกับซอนย่าถูกวางยาทั้งคู่ Rise (2011)
Overdosing her on barbiturates and burning her to ash-- that is a peaceful way to go.ให้ยากล่อมประสาทเธอ แล้วเผาเธอจนเป็นเถ้าถ่าน เนี่่ยนะ ไม่ทรมาน แบบของคุณ Red Lacquer Nail Polish (2013)
I think the assassin may have slipped her a lethal cocktail of the same barbiturates she uses to drug her children.ผมคิดว่านักฆ่าได้วางยาในค็อกเทลของเธอ เป็นยาแบบที่เธอใช้ใน การวางยาผู้หญิงเหล่านั้น The Freelancer (No. 145) (2013)
Then barbiturates when I get back.บาร์บิทูเรตไว้หลังกลับมา Allied (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBITURATE B AA0 R B IH1 CH ER0 AH0 T
BARBITURATES B AA0 R B IH1 CH ER0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbiturate (n) bˈaːbˈɪtjurət (b aa1 b i1 t y u r @ t)
barbiturates (n) bˈaːbˈɪtjurəts (b aa1 b i1 t y u r @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barbitursäurepräparat {n} | Barbitursäurepräparate {pl}barbiturate | barbiturates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  barbiturate
      n 1: organic compound having powerful soporific effect; overdose
           can be fatal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top