ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barber

B AA1 R B ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barber-, *barber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barber(n) ช่างตัดผม, Syn. hairdresser
barber's(n) ร้านทำผม
barbershop(n) ร้านทำผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
barber's shopn. ร้านตัดผม
barbershopn. ร้านตัดผม

English-Thai: Nontri Dictionary
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barbersช่างตัดผม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, we'll give the barber a haircut!เร็วเข้า เราไปตัดผมกัน The Great Dictator (1940)
(# Overture from "The Barber of Seville")ตัดฉันเซวิลล์ Help! (1965)
Go to fancy barber with torn-up jeans.ไปร้านตัดผมหรูๆกับกางเกงยีนส์ขาดๆ The Joy Luck Club (1993)
So was it the barber that tried to stop you?ดังนั้นช่างตัดผม พยายามที่จะหยุดคุณใช่ไหม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
There was a barber and his wife...มีช่างตัดผมคนหนึ่งกับภรรยาของเขา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
A foolish barber and his wife...ช่างตัดผมที่โง่เขลากับภรรยาของเขา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Removed the barber from his plate.กำจัดช่างตัดผมออกให้พ้นทาง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
There was a barber and his wife, and he was beautiful...เมื่อครั้งหนึ่งเคยมีช่างตัดผมกับภรรยา และเขาช่างงดงามนัก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Da king of da barbers, da barber of kings, E buon giorno, good day...ราชาแห่งช่างตัดผม ช่างตัดผมแห่งราชา สวัสดี ยามเช้า Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
And dream of the day when I could be a proper barber myself...แล้วฝันว่าซักวันผมจะมาร้านตัดผมดีๆเป็นของตัวเอง... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You are the most accomplished of all the barbers in the city.คุณเป็นช่างตัดผมที่ชำนาญที่สุดในเมืองนี้ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
But then, I suppose the face of a barber --แต่ก็เถอะ แค่หน้าตาของช่างตัดผม-- Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barberA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
barberGo to the barber.
barberGo to the barber's to have your hair cut.
barberHe seldom, if ever, goes to the barber's.
barberI go to the barber's once a month.
barberI had my hair cut at a barber's shop.
barberI had my hair cut at the barber's.
barberI had my hair cut at the barber shop yesterday.
barberI have been to the barber's.
barberI intend to go to the barbershop.
barberI met him at the barber's.
barberI must have a haircut at the barber's today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างตัดผม(n) hairdresser, See also: barber
ช่างตัดผม(n) barber, See also: hairdresser, Syn. ช่างทำผม, Example: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพการตัดผม
ช่างทำผม(n) hairdresser, See also: barber, Syn. ช่างตัดผม, Example: ช่างทำผมคนนี้มีลูกค้าประจำเยอะ, Count Unit: คน
ร้านตัดผม(n) barber's, See also: barbershop, Example: เขาชวนให้ผมพาไปร้านตัดผมที่มีคุณภาพที่สุดในละแวกนี้, Count Unit: ร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างตัดผม[chang tat phom] (n) EN: hairdresser ; barber  FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[chang tham phom] (n) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist  FR: coiffeur [m]
เก้าอี้ตัดผม[kao-ī tat phom] (n, exp) EN: barber's chair
ร้านตัดผม[rān tat phom] (n, exp) EN: barber  FR: salon de coiffure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBER B AA1 R B ER0
BARBERA B AA0 R B EH1 R AH0
BARBERI B AA0 R B EH1 R IY0
BARBERO B AA0 R B EH1 R OW0
BARBERS B AA1 R B ER0 Z
BARBER'S B AA1 R B ER0 Z
BARBERIO B AA2 R B IY1 R IY0 OW0
BARBERIS B AA1 R B ER0 IH0 S
BARBERSHOP B AA1 R B ER0 SH AA2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barber (n) bˈaːbər (b aa1 b @ r)
barbers (n) bˈaːbəz (b aa1 b @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理发店[lǐ fà diàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] barber's shop; hairdresser's, #23,159 [Add to Longdo]
理发师[lǐ fà shī, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕ, / ] barber, #24,772 [Add to Longdo]
理发员[lǐ fà yuán, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄩㄢˊ, / ] barber, #99,624 [Add to Longdo]
理发院[lǐ fà yuàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄩㄢˋ, / ] barber's shop; hair parlor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドヒメジ[indohimeji] (n) bicolor goatfish (Parupeneus barberinoides); half-and-half goatfish [Add to Longdo]
オオスジヒメジ[oosujihimeji] (n) dash-and-dot goatfish (Parupeneus barberinus) [Add to Longdo]
バーバー[ba-ba-] (n) barber; (P) [Add to Longdo]
バーバーフィッシュ[ba-ba-fisshu] (n) blacknosed butterflyfish (Johnrandallia nigrirostris); barberfish [Add to Longdo]
バリカン[barikan] (n) (1) barber's clippers; (2) Barriquand et Marre; (P) [Add to Longdo]
メギ科[メギか, megi ka] (n) Berberidaceae (plant family); barberry [Add to Longdo]
下剃り[したぞり, shitazori] (n,vs) barber's apprentice [Add to Longdo]
散髪屋[さんぱつや, sanpatsuya] (n) barber; barber shop [Add to Longdo]
床屋[とこや, tokoya] (n) barbershop; barber; (P) [Add to Longdo]
床屋談義[とこやだんぎ, tokoyadangi] (n) barbershop talk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Barber
   n 1: United States composer (1910-1981) [syn: {Barber}, {Samuel
      Barber}]
   2: a hairdresser who cuts hair and shaves beards as a trade
   v 1: perform the services of a barber: cut the hair and/or beard
      of

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top