ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbarize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbarize-, *barbarize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarize(vt) กระทำป่าเถื่อน, See also: ทำโหดร้าย, Syn. brutalize

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarize (v) bˈaːbəraɪz (b aa1 b @ r ai z)
barbarized (v) bˈaːbəraɪzd (b aa1 b @ r ai z d)
barbarizes (v) bˈaːbəraɪzɪz (b aa1 b @ r ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbarize
   v 1: become crude or savage or barbaric in behavior or language
      [syn: {barbarize}, {barbarise}]
   2: make crude or savage in behavior or speech; "his years in
     prison have barbarized the young man" [syn: {barbarize},
     {barbarise}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top