ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbarism

B AA1 R B ER0 IH2 Z AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbarism-, *barbarism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarism(n) อนารยธรรม, See also: สภาพป่าเถื่อน, ความป่าเถื่อน, Syn. savagery

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarism(n) ความป่าเถื่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนารยธรรม(n) barbarism, See also: savagery, baseness, Syn. ความต่ำช้า, ความป่าเถื่อน, Ant. ความเจริญ, Thai Definition: ความไม่เจริญทางจิตใจ ความไร้ศีลธรรม เพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษ

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBARISM B AA1 R B ER0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarism (n) bˈaːbərɪzəm (b aa1 b @ r i z @ m)
barbarisms (n) bˈaːbərɪzəmz (b aa1 b @ r i z @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーバリズム[ba-barizumu] (n) barbarism [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  barbarism
      n 1: a brutal barbarous savage act [syn: {brutality},
           {barbarity}, {barbarism}, {savagery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top