ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbarian

B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbarian-, *barbarian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarian(n) คนป่าเถื่อน, See also: คนป่า, คนเถื่อน, อนารยชน, Syn. boor, Ant. sophisticate
barbarian(n) คนหยาบคาย, See also: คนโหดร้าย, Syn. boor, fiend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barbarian artศิลปะอนารยชน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิลักขะ(n) barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
มิลักขะ(n) barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
คนเถื่อน(n) barbarian, See also: savage, Syn. คนป่า, คนดง, คนดอย, Example: ความกลัวของคนเถื่อนที่ถึงกับนั่งไหว้รูปปั้นนั้น ไม่ใช่ความโง่เขลาแต่อย่างใด, Thai Definition: คนที่อยู่ในป่าในดงซึ่งห่างไกลความเจริญ
คนป่า(n) barbarian, Syn. คนเถื่อน, คนดง, คนดอย, Count Unit: คน
คนป่าเถื่อน(n) barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, Example: จิตใจของเขายังเป็นพวกคนป่าเถื่อนอยู่จึงโหดเหี้ยมขนาดนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ยังไม่เจริญ, คนไร้อารยธรรม
อนารยชน(n) barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, คนดิบ, คนป่าเถื่อน, Example: คนกลุ่มนี้ชอบทำตัวเป็นอนารยชนที่ไม่มีการพัฒนาเลย, Thai Definition: คนที่ยังไม่เจริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดง[khondong] (n) EN: barbarian

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBARIAN B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N
BARBARIANS B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarian (n) bˈaːbˈɛəʳrɪəʳn (b aa1 b e@1 r i@ n)
barbarians (n) bˈaːbˈɛəʳrɪəʳnz (b aa1 b e@1 r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless, #3,556 [Add to Longdo]
野蛮人[yě mán rén, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] barbarian [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barbar {m}; Barbarin {f} | Barbaren {pl}barbarian | barbarians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
夷国[いこく, ikoku] (n) land of the barbarians [Add to Longdo]
夷人[いじん, ijin] (n) barbarian; devil [Add to Longdo]
夷俗[いぞく, izoku] (n) customs of the barbarians [Add to Longdo]
夷蛮戎狄[いばんじゅうてき, ibanjuuteki] (n) the barbarians beyond the borders of old China [Add to Longdo]
夷狄[いてき, iteki] (n) barbarians; aliens [Add to Longdo]
[こ, ko] (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China [Add to Longdo]
胡国[ここく, kokoku] (n) (arch) North China barbarian nations [Add to Longdo]
紅毛夷[こうもうい, koumoui] (n) late Edo-period pejorative for the Dutch; red-haired barbarian [Add to Longdo]
四夷[しい, shii] (n) the surrounding barbarians (from Chinese) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbarian
   adj 1: without civilizing influences; "barbarian invaders";
       "barbaric practices"; "a savage people"; "fighting is
       crude and uncivilized especially if the weapons are
       efficient"-Margaret Meade; "wild tribes" [syn:
       {barbarian}, {barbaric}, {savage}, {uncivilized},
       {uncivilised}, {wild}]
   n 1: a member of an uncivilized people [syn: {savage},
      {barbarian}]
   2: a crude uncouth ill-bred person lacking culture or refinement
     [syn: {peasant}, {barbarian}, {boor}, {churl}, {Goth},
     {tyke}, {tike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top