ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bang up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bang up-, *bang up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang up(phrv) ทำลาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้เสียหาย, Syn. smash up
bang up(phrv) ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ)
bang up(phrv) ทำให้ตั้งครรภ์ (คำสแลง), Syn. knock up, prang up
bang up(phrv) ขังคุก, See also: กักขัง, Syn. lock up
bang upon(phrv) เคาะอย่างแรง, See also: กระแทกอย่างแรง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bang up
   v 1: damage or destroy as if by violence; "The teenager banged
      up the car of his mother" [syn: {bang up}, {smash up},
      {smash}]
   2: make pregnant; "He impregnated his wife again" [syn:
     {impregnate}, {knock up}, {bang up}, {prang up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top