ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bandit

B AE1 N D AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bandit-, *bandit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandit(n) ผู้ร้าย, See also: โจร, Syn. highwayman, thief
banditry(n) การขโมยและก่อความรุนแรงของผู้ร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandit(แบน'ดิท) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits, banditti

English-Thai: Nontri Dictionary
bandit(n) โจร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
banditry(n) การโจรกรรม,การปล้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banditThe bandits demanded all money in the register.
banditThe bandits made a raid on the village.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุนโจร(n) bandit leader, Example: จังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้นเป็นยุคที่ชุกชุมไปด้วยขุนโจรชื่อดังมากมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น
คนร้าย(n) outlaw, See also: bandit, criminal fellow, murderer, Syn. ผู้ร้าย, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายดักปล้นเงินจากลูกค้าของธนาคาร, Count Unit: คน
โจร(n) robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โม่ง(n) bandit, See also: robber, Syn. ตัวการ, Example: รัฐบาลกำลังสืบหา ไอ้โม่ง ที่เอาเงิน 8 แสนล้านบาทไป
เสือ(n) bandit, See also: criminal, Syn. โจร, อาชญากร, ผู้ร้าย, Example: บรรดาเสือทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสือดำ เสือใบ เสือฝ้ายนั้น มีเหตุผลที่ต้องมาเป็นโจรก็เพราะความยากจนข้นแค้นทั้งนั้น, Thai Definition: คนดุร้าย
หัวขโมย(n) thief, See also: bandit, burglar, cheat, robber, Syn. โจร, ขโมย, Example: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[jōn phūrāi] (n) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar  FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
ผู้ก่อการร้าย[phūkøkānrāi] (n) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
เสือ[seūa] (n) EN: bandit ; gangster ; criminal  FR: bandit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANDIT B AE1 N D AH0 T
BANDITS B AE1 N D AH0 T S
BANDITRY B AE1 N D AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bandit (n) bˈændɪt (b a1 n d i t)
bandits (n) bˈændɪts (b a1 n d i t s)
banditry (n) bˈændɪtriː (b a1 n d i t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fěi, ㄈㄟˇ, ] bandit, #8,089 [Add to Longdo]
土匪[tǔ fěi, ㄊㄨˇ ㄈㄟˇ, ] bandit, #15,899 [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, ] bandit, #18,183 [Add to Longdo]
盗匪[dào fěi, ㄉㄠˋ ㄈㄟˇ, / ] bandit, #51,235 [Add to Longdo]
草寇[cǎo kòu, ㄘㄠˇ ㄎㄡˋ, ] bandits, #108,684 [Add to Longdo]
匪穴[fěi xué, ㄈㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, ] bandit den; rebel stronghold, #322,627 [Add to Longdo]
枪匪[qiāng fěi, ㄑㄧㄤ ㄈㄟˇ, / ] bandits with guns; an armed criminal; a gunman [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandit {m}; Räuber {m} | Banditen {pl}bandit | bandits [Add to Longdo]
Flaggen-Kaiserfisch {m}; Hawaii-Kaiserfisch {m} (Apolemichthys arcuatus) [zool.]bandit angel; black banded angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンディット;バンデット[bandeitto ; bandetto] (n) bandit [Add to Longdo]
バンディッドエンジェルフィッシュ[bandeiddoenjierufisshu] (n) banded angelfish (Apolemichthys arcuatus, was Holacanthus arcuatus); black-banded angel; bandit angelfish [Add to Longdo]
巨賊[きょぞく, kyozoku] (n) big-time bandit; big-time pirate [Add to Longdo]
渠帥;巨帥[きょすい, kyosui] (n) chief of bandits [Add to Longdo]
山賊[さんぞく, sanzoku] (n,adj-no) bandit; brigand; (P) [Add to Longdo]
山立ち;山立(io)[やまだち, yamadachi] (n) (1) bandit; brigand; (2) hunter; (3) (See またぎ) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
賊徒[ぞくと, zokuto] (n) rebels; bandit; robber; traitors [Add to Longdo]
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) [Add to Longdo]
討匪[とうひ, touhi] (n) suppression of bandits [Add to Longdo]
馬賊[ばぞく, bazoku] (n) mounted bandit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bandit
      n 1: an armed thief who is (usually) a member of a band [syn:
           {bandit}, {brigand}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top