ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bandage

B AE1 N D IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bandage-, *bandage*
Possible hiragana form: ばんだげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandage(n) ผ้าพันแผล, Syn. band-aid
bandage(vt) พันแผล, Syn. swathe, bind
bandage up(phrv) พัน (แผล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip

English-Thai: Nontri Dictionary
bandage(n) ผ้าพันแผล,ผ้ากอซ
bandage(vt) พันแผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bandage๑. ผ้าพัน๒. พันผ้า๓. การพันผ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, abdominal; abdominal binderผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, binocleการพันผ้าปิดสองตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, circularการพันผ้าวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, compressionการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, elasticผ้าพันยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, figure-of-8การพันผ้าแบบไขว้, การพันผ้ารูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, plaster of Parisผ้าเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, spiralการพันผ้าแบบเกลียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandage Adhesiveผ้าพันชนิดติดยึด [การแพทย์]
Bandagesผ้าพันแผล [TU Subject Heading]
Bandagesผ้าพันแผล,ผ้าพัน [การแพทย์]
Bandages, Elasticผ้าพัน,ผ้าพันแผลหรือผ้ายืด,ผ้าพัน,ผ้าพันชนิดยืด,ผ้ายืด,ผ้าพันยืดหยุ่นได้,ผ้ายางยืด [การแพทย์]
Bandages, Esmarchม้วนแถบยางเอสมารค์ใช้พันรัดไล่เลือด [การแพทย์]
Bandages, Gauzeผ้าก๊อส [การแพทย์]
Bandages, Gauzeผ้าพันแผลธรรมดา [การแพทย์]
Bandages, Gibneyการพันรั้งข้อเท้าโดยใช้แผ่นเหนียวแถบยางยึด [การแพทย์]
Bandages, Martin Bandage-Esmarchแถบยางยาวสำหรับรัดไล่เลือดที่แขนขา [การแพทย์]
Bandages, Obliqueการพันเฉียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bandageAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
bandageApply a bandage.
bandageHe cleansed the wound before putting on a bandage.
bandageI saw a dog with one paw bandaged.
bandageMother put a bandage on Jim's cut.
bandageShe applied a bandage to my hurt finger.
bandageShe applied a bandage to the wound.
bandageShe bandaged his finger with a handkerchief.
bandageShe cut up the cloth to make bandages.
bandageThe doctor bandaged the boy's injured leg.
bandageThe nurse put a bandage gently around my head.
bandageThe nurse wound my leg with a bandage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำแผล(v) bandage, See also: dress, Example: แผลที่ถูกไฟลวกต้องการการรักษาเป็นพิเศษ ต้องทำแผลวันละหลายครั้ง, Thai Definition: ทำความสะอาดบาดแผลและใส่ยาเพื่อป้องกันแผลอักเสบ อาจมีกันปิดปากแผลด้วยผ้าพันแผลอีกชั้นหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ้าคล้องแขน[phā khløng khaēn] (n) EN: sling  FR: écharpe [f] ; bandage porté en bandoulière [m]
ผ้าพันแผล[phāphanphlaē] (n) EN: bandage  FR: bandage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANDAGE B AE1 N D IH0 JH
BANDAGED B AE1 N D AH0 JH D
BANDAGES B AE1 N D AH0 JH AH0 Z
BANDAGES B AE1 N D IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bandage (v) bˈændɪʤ (b a1 n d i jh)
bandaged (v) bˈændɪʤd (b a1 n d i jh d)
bandages (v) bˈændɪʤɪz (b a1 n d i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绷带[bēng dài, ㄅㄥ ㄉㄞˋ, / ] bandage, #25,158 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandage {f} | Bandagen {pl} | mit harten Bandagen kämpfenbandage | bandages | to fight with the gloves off [fig.] [Add to Longdo]
Binde {f} | Binden {pl} | elastische Binde {f}bandage | bandages | elastic bandage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンデージ[bande-ji] (n) bandage [Add to Longdo]
バンドエイド;バンドエード[bandoeido ; bandoe-do] (n) band aid; adhesive bandage [Add to Longdo]
圧迫包帯[あっぱくほうたい, appakuhoutai] (n) pressure bandage [Add to Longdo]
眼帯[がんたい, gantai] (n) eyepatch or bandage [Add to Longdo]
硬膏[こうこう, koukou] (n) plaster (type of bandage) [Add to Longdo]
三角巾;三角布(iK)[さんかくきん, sankakukin] (n) triangle bandage [Add to Longdo]
丁字帯[ていじたい, teijitai] (n) T bandage [Add to Longdo]
包帯(P);繃帯[ほうたい, houtai] (n,vs,adj-no) bandage; dressing; (P) [Add to Longdo]
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside [Add to Longdo]
絆創膏[ばんそうこう;バンソーコー;バンソーコ(ik), bansoukou ; banso-ko-; banso-ko (ik)] (n) adhesive plaster; sticking plaster; bandage; band-aid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bandage
   n 1: a piece of soft material that covers and protects an
      injured part of the body [syn: {bandage}, {patch}]
   v 1: wrap around with something so as to cover or enclose [syn:
      {bind}, {bandage}]
   2: dress by covering or binding; "The nurse bandaged a sprained
     ankle"; "bandage an incision"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top