ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balsam

B AO1 L S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balsam-, *balsam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balsam(n) ต้นไม้ที่มีน้ำมันหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balsaminaเทียนดอก [TU Subject Heading]
Balsams, Canadaกาวใสแคนาดาบาลซาม [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาตั๊กแตน(n) Impatiens balsamina, See also: Balsaminaceae, Example: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร, Thai Definition: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย
ตาตั๊กแตน(n) Impatiens balsamina, See also: Balsaminaceae, Example: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร, Thai Definition: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะระ[mara] (n) EN: balsam pear  FR: balsamine [f] ; impatiente [f]
มะระจีน[mara Jīn] (n, exp) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd
มะระขี้นก[mara khīnok] (n, exp) EN: Wild Bitter Gourd ; Balsam Apple ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Bitter Gourd ; Carilla Fruit

CMU English Pronouncing Dictionary
BALSAM B AO1 L S AH0 M
BALSAMO B AA0 L S AA1 M OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balsam (n) bˈɔːlsəm (b oo1 l s @ m)
balsams (n) bˈɔːlsəmz (b oo1 l s @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie, #105,999 [Add to Longdo]
香脂[xiāng zhī, ㄒㄧㄤ ㄓ, ] balsam; face cream, #127,701 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balsam {n}balm [Add to Longdo]
Balsam {m} (für)salve (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナダバルサム[kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar [Add to Longdo]
バルサム[barusamu] (n,adj-no) balsam (resin) [Add to Longdo]
バルサムの木[バルサムのき, barusamu noki] (n) (obsc) (See バルサム樅) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
バルサム樅[バルサムもみ;バルサムモミ, barusamu momi ; barusamumomi] (n) (uk) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
鳳仙花[ほうせんか, housenka] (n) (garden) balsam; Impatiens balsamina [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balsam
   n 1: any seed plant yielding balsam
   2: any of various fragrant oleoresins used in medicines and
     perfumes
   3: an ointment containing a fragrant resin

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top