ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ballpark

B AO1 L P AA2 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ballpark-, *ballpark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballpark(n) สนามเบสบอล (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ballpark(adv) คร่าวๆ ยังไม่แน่ชัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ballparkCould you tell me how to get to the ballpark?
ballparkHe showed me the way to the ballpark.
ballparkI am scheduled to be going to see baseball in the Hino ballpark after foresight.
ballparkYou can go to the ballpark on this bus.

CMU English Pronouncing Dictionary
BALLPARK B AO1 L P AA2 R K
BALLPARKS B AO1 L P AA2 R K S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baseballstadion {n} [sport]ballpark [Am.] [Add to Longdo]
Größenordnung {f} | in der Größenordnungballpark | in the ballpark [Add to Longdo]
Richtzahl {f}; Schätzung {f}ballpark figure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ballpark
   n 1: a facility in which ball games are played (especially
      baseball games); "take me out to the ballpark" [syn:
      {ballpark}, {park}]
   2: near to the scope or range of something; "his answer wasn't
     even in the right ballpark" [syn: {approximate range},
     {ballpark}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top