ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balance wheel

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balance wheel-, *balance wheel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา balance wheel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *balance wheel*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆轮[bǎi lún, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] balance (of a watch or clock); balance wheel, #173,147 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unruh {f} (der Uhr)balance; balance wheel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balance wheel
   n 1: a wheel that regulates the rate of movement in a machine;
      especially a wheel oscillating against the hairspring of a
      timepiece to regulate its beat [syn: {balance wheel},
      {balance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top