ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bah

B AA1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bah-, *bah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bah(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือดูถูก
baht(n) บาท (หน่วยเงินตราของประเทศไทย), See also: เงินบาท
Bahasa Indonesia(n) ภาษาอินโดนีเซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bah(บา) interj. คำอุทานแสดงความดูถูก หรือความรำคาญ
baht(บาท) n. เงินบาทของไทย, Syn. tical -pl. bahts, baht
autobahn(ออ'ทะมาน') n.,German ซุปเปอร์ไฮเวย์ (a superhighway)
sabah(ซา'บา) n. ชื่อดินแดนส่วนหนึ่งของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bahamiteหินปูนบาฮาไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bahai Faithศาสนาบาไฮ [TU Subject Heading]
Bahai faith and educationศาสนาบาไฮกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Bahaviourพฤติกรรม [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ.(clas) baht, Syn. บาท
เงินบาท(n) baht, See also: Thai unit of currency, Example: หน่วยของเงินตราที่ใช้ในประเทศไทยคือ เงินบาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: สกุลเงินที่ใช้ในประเทศไทย
พราหมณ์(n) Brahman, See also: Bahmin, Example: พราหมณ์ทำหน้าที่ประกอบพิธีทางศาสนา สอนศาสนา เป็นเจ้าพิธีติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าแทนผู้อื่น, Count Unit: คน, Thai Definition: คนในวรรณะที่ 1 แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี 4 วรรณะ ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร, ผู้ที่ถือเพศไว้ผม นุ่งขาวห่มขาว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บาท(n) baht, Example: ขณะนี้รัฐบาลกำลังสืบหาไอ้โม่งที่เอาเงิน 8 แสนล้านบาทไปช่วยไฟแนนซ์เน่าจนประเทศชาติล่มจม, Thai Definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 100 สตางค์ หรือ 4 สลึง เท่ากับ 1 บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์ห้าร้อย[baeng hā røi] (n, exp) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[baeng hāsip] (n, exp) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[baeng phan] (n, exp) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ร้อย[baeng røi] (n, exp) EN: hundred bill  FR: billet de cent (bahts) [m]
แบงค์ยี่สิบ[baeng yīsip] (n, exp) FR: billet de 20 (bahts) [m]
บาท[bāt] (n) EN: baht ; ฿  FR: baht [m] ; ฿
บาท[bāt] (n) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)  FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
ชั่ง[chang] (n) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)  FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
เฟเนร์บาห์เช่[Fēnēbāche] (tm) EN: Fenerbahce  FR: Fenerbahce [m]
การลดค่าเงินบาท[kān lot khā ngoen bāt] (n, exp) EN: baht devaluation  FR: dévaluation du baht [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAH B AA1
BAHT B AA1 T
BAHM B AE1 M
BAHE B EY1 HH
BAHL B AA1 L
BAHR B EH1 R
BAHN B AE1 N
BAHR B AA1 R
BAHAN B AE1 HH AH0 N
BAHAM B AA1 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bah (uh) bˈaː (b aa1)
Bahasa (n) bˈəhˈaːzə (b @1 h aa1 z @)
Bahamas (n) bˈəhˈaːməz (b @1 h aa1 m @ z)
Bahrain (n) bˈaːrˈɛɪn (b aa1 r ei1 n)
Bahamian (n) bˈəhˈaːmɪəʳn (b @1 h aa1 m i@ n)
Bahraini (n) bˈaːrˈɛɪniː (b aa1 r ei1 n ii)
Bahamians (n) bˈəhˈaːmɪəʳnz (b @1 h aa1 m i@ n z)
Bahrainis (n) bˈaːrˈɛɪnɪz (b aa1 r ei1 n i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴林[Bā lín, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ, ] Bahrain, #22,968 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bahnfahrer(n) |der, pl. Bahrfahrer| ผู้โดยสารรถไฟ
Bahnfahrkarte(n) |die, pl. Bahnfahrkarten| ตั๋วรถไฟ เช่น Ich benötige den preis für eine Bahnfahrkarte 2. Klasse. Wie komme ich daran ohne mich bei der bahn anzumelden?
Bahnhof(n) |der, pl. Bahnhöfe| สถานีรถไฟ, See also: der Hauptbahnhof
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถราง
S-Bahn(n) |die, pl. S-Bahnen| รถไฟเร็วที่วิ่งจากในตัวเมืองถึงหัวเมืองซึ่งในเยอรมนีมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn
Hauptbahnhof(n) |der, pl. Hauptbahnhöfe| สถานีรถไฟใหญ่, สถานีรถไฟประจำเมือง
Rutschbahn(n) |die, pl. Rutschbahnen| บันไดลื่นในสระว่ายน้ำ
aus der Bahn werfen(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ทำให้เสียศูนย์ เช่น Die Erkältung kann Sie aus der Bahn werfen. ไข้หวัดสามารถทำให้คุณเสียศูนย์ได้
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bahnhof(n) สถานีรถไฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnabriss {m}web break [Add to Longdo]
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information [Add to Longdo]
Bahn {f}pathway; path; way [Add to Longdo]
Bahn {f}; Kurs {m}course [Add to Longdo]
Bahn {f} | Bahnen {pl}tram | trams [Add to Longdo]
Bahn {f}; Eisenbahn {f}railway [Add to Longdo]
Bahn {f}; Papierrolle {f}web [Add to Longdo]
Bahn brechento break fresh ground [Add to Longdo]
Bahnbeamter {m}railway official [Add to Longdo]
Bahnbeschleunigung {f}path acceleration; tangential acceleration [Add to Longdo]
Bahnbetriebswerk {n}; Betriebswerk {n} (Bw)depot [Add to Longdo]
Bahndamm {m}railroad embankment [Add to Longdo]
Bahndienstwagen {m}maintenance car [Add to Longdo]
Bahneinführung {f}web feeding [Add to Longdo]
Bahnelemente {pl} [astron.]orbital elements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばはん[obahan] (n,adj-na) (1) (ksb [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
アウトバーン[autoba-n] (n) autobahn (only used for German, etc. highways) (ger [Add to Longdo]
インドネシア語[インドネシアご, indoneshia go] (n) Indonesian (language); Bahasa Indonesia [Add to Longdo]
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang) [Add to Longdo]
オーバーヘッド;オーバヘッド[o-ba-heddo ; o-baheddo] (n) overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[o-baheddotaimu] (n) {comp} overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[o-baheddopurojiekuta-] (n) {comp} Overhead Projector [Add to Longdo]
カスバ[kasuba] (n) kasbah; (P) [Add to Longdo]
ナバホ;ナバホー[nabaho ; nabaho-] (n) Navaho [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
折れ線束表[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table [Add to Longdo]
束表[たばひょう, tabahyou] bundle table [Add to Longdo]
束表項目[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]
文字列束表[もじれつたばひょう, mojiretsutabahyou] text bundle table [Add to Longdo]
領域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
改札口[かいさつぐち, kaisatsuguchi] Bahnhofssperre [Add to Longdo]
踏切[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
踏切り[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
遮断機[しゃだんき, shadanki] Bahnschranke [Add to Longdo]
[えき, eki] BAHNHOF [Add to Longdo]
駅員[えきいん, ekiin] Bahnhofsbeamter, Bahnhofsangestellter [Add to Longdo]
駅長[えきちょう, ekichou] Bahnhofsvorsteher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top