ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baga

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baga-, *baga*
Possible hiragana form: ばが
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bagasse(n) ชานอ้อย, Syn. pulp
bagasse(n) กระดาษชานอ้อย
bagatelle(n) เกมคล้ายเกมบิลเลียด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bagasseชานอ้อย [TU Subject Heading]
Bagasseฝุ่นแห้งของชานอ้อย [การแพทย์]
Bagasse industryอุตสาหกรรมชานอ้อย [TU Subject Heading]
Bagassosisบากาสโสสิส,โรคชานอ้อย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาน(n) bagasse, See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste, Syn. ชานอ้อย, ชานหมาก, Example: เขาคายชานอ้อยทิ้งเรี่ยราด, Thai Definition: สิ่งที่เป็นกาก เป็นเดน
ชานอ้อย(n) bagasse, See also: trash, Syn. กากอ้อย, Example: คนที่กินอ้อยควรจะคายและทิ้งชานอ้อยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง, Thai Definition: กากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเป็นต้น
กระดาษชานอ้อย(n) bagasse, Example: ร้านนี้ขายกระดาษหลายชนิด มีกระดาษแก้ว กระดาษสา กระดาษไข กระดาษแข็ง รวมถึงกระดาษชานอ้อย, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: กระดาษที่ทำจากกากอ้อย
สิ่งเล็กสิ่งน้อย(n) thingamajig, See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack, Syn. สิ่งเล็กน้อย, เรื่องเล็กน้อย, Ant. สิ่งใหญ่โต, Example: นี่ถือเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่ผมให้คุณ, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ไม่สำคัญ
สิ่งเล็กสิ่งน้อย(n) thingamajig, See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack, Syn. สิ่งเล็กน้อย, เรื่องเล็กน้อย, Ant. สิ่งใหญ่โต, Example: นี่ถือเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่ผมให้คุณ, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ไม่สำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชิง[ching] (v) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for  FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ฝ่าฟัน[fāfan] (v) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties  FR: se bagarrer ; lutter pour
หีบห่อเดินทาง[hīphø doēnthāng] (n, exp) EN: baggage ; luggage  FR: bagage [m]
หัวกะหล่ำ[hūa kalam] (n, exp) FR: chou-navet [m] ; rutabaga [m]
กากอ้อย[kāk øi] (n) EN: bagasse  FR: bagasse [f]
กระเป๋า[krapao] (n) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel  FR: sac [m] ; bagage [m] ; sacoche [f] ; bourse [f]
กระเป๋าเดินทาง[krapao doēnthāng] (n) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk  FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]
กระเป๋าถือ[krapaotheū] (n) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage  FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
รับกระเป๋า[rap krapao] (n, exp) EN: baggage claim ; baggage reclaim  FR: livraison des bagages [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAGAN B EY1 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bagatelle (n) bˌægətˈɛl (b a2 g @ t e1 l)
bagatelles (n) bˌægətˈɛlz (b a2 g @ t e1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒲甘[Pú gān, ㄆㄨˊ ㄍㄢ, ] Bagan (Pagan), ancient capital of Myanmar (Burma), #142,819 [Add to Longdo]
蒲甘王朝[Pú gān wáng cháo, ㄆㄨˊ ㄍㄢ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] Bagan (Pagan) Dynasty of Myanmar (Burma), 1044-1287 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bagatelle {f} | Bagatellen {pl}bagatelle | bagatelles [Add to Longdo]
Bagatelldelikt {n}petty crime [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baga[ばか] (n) บ้า,ซื่อ,เซ่อ,โง่

Japanese-English: EDICT Dictionary
がばがば[gabagaba] (adj-no) (1) (on-mim) over-sized; (adv) (2) in large quantities [Add to Longdo]
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
スウェーデン蕪[スウェーデンかぶ, suue-den kabu] (n) swede; Swedish turnip; rutabaga [Add to Longdo]
バガス[bagasu] (n) bagasse [Add to Longdo]
バガボンド[bagabondo] (n) vagabond; (P) [Add to Longdo]
姥貝;雨波貝[うばがい;ウバガイ, ubagai ; ubagai] (n) (uk) (See ホッキ貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense) [Add to Longdo]
蕎麦がき;蕎麦掻き;蕎麦掻(io)[そばがき, sobagaki] (n) buckwheat mash (buckwheat flour in hot water served with shoyu) [Add to Longdo]
蕎麦殻;そば殻[そばがら, sobagara] (n) buckwheat chaff [Add to Longdo]
巾が出る;幅が出る[はばがでる, habagaderu] (exp,v1) to become wider [Add to Longdo]
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shell
 
 1. kabuk
 2. baga
 3. istiridye kabuğu
 4. bina iskeleti
 5. ince uzun yarış sandall, kik
 6. mermi kovanı
 7. açık bej rengi. shell game aldatıcı üç kabuk oyunu
 8. üçkâğıtçılık. shell hole merminin patlama sonucu toprakta açtığı çukur. shell ice altından su çekilmiş olan buz tabakası. shell shock (tıb.) savaştan ileri gelen ruhsal çöküntü. sea shell deniz kabuğu. She retired into her shell. Kabuğuna çekildi.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top