ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badlands

B AE1 D L AE2 N D Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badlands-, *badlands*, badland
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badlands(n) ที่รกร้างว่างเปล่า, See also: ป่ารก, Syn. waste, wilderness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
badlandsภูมิประเทศแบดแลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However it got here, it kinda makes you wonder what else is out in the Badlands waiting for us?ย้งไงซะ มันก็มาอยู่ที่นี่แล้ว มันทำให้คุณสงสัยไหมว่า มีอะไรอย่างอื่นอีกไหม ที่กำลังรอเราอยู่ในเบดแลนด์ Occupation (2011)
A wise man would avoid the badlands today.ชายฉลาดจะไม่ไปที่แบดแลนด์วันนี้ Alchemy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BADLANDS B AE1 D L AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badlands (n) bˈædlændz (b a1 d l a n d z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 badlands
   n 1: deeply eroded barren land
   2: an eroded and barren region in southwestern South Dakota and
     northwestern Nebraska [syn: {Bad Lands}, {Badlands}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top