ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badass

B AE1 D AE2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badass-, *badass*, badas
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
badass(slang) คนที่เก่งสุดยอด,เก่งเวอร์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเลว(n) bad man, See also: badass, Syn. คนชั่ว, คนชั่วช้า, คนเลวทราม, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: เราควรป้องกันไม่ให้คนเลวผ่านการคัดเลือกเข้ามาในสถาบันอันทรงเกียรติ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ประพฤติเลวทราม ขัดต่อศีลธรรม จิตใจชั่วร้าย

CMU English Pronouncing Dictionary
BADASS B AE1 D AE2 S

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
bad ass, bad-ass, bards, bauds, bawds, beads, baas's, Bard's, Bass, baas, bard's, bass, baud's, bawd's, bead's, Adas, badness, Nada's, bats, beds, bids, bods, buds, Barde's, baddies, Ada's, Baals, brass, Bat's, Bates, Bud's, bahts, baits, bat's, bates, beats, bed's, betas, bides, boats, bod's, bodes, bud's, beards, boards, Bass's, Dada's, Eada's, Jada's, Mada's, Sada's, badges, bass's, bypass, radars, Bart's, Batu's, Bede's, Budd's, baht's, bait's, beta's, bodies, body's, BSDs, Beard's, Obadias's, balds, bands, basso, basts, beard's, board's, brads, bases, basis, Baird's, Obadias, Tadeas's, bad, basis's, birds, ads, balsa, Bald's, Boas's, Brad's, baddie's, band's, beasts, bias's, blades, boasts, brad's, Adah's, Adar's, Adda's, Aida's, Arda's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions