ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bad guy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bad guy-, *bad guy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad guy(n) ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. baddy, Ant. good guy, brick

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bad guyJust because I'm a wolf, everyone thinks I'm the bad guy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ย[hīa] (n) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character  FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏家伙[huài jiā huǒ, ㄏㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, / ] bad guy; scoundrel; dirty bastard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒール役[ヒールやく, hi-ru yaku] (n) someone who plays the part of a 'heel' (bad guy) in wrestling, films, etc. [Add to Longdo]
[くろ, kuro] (n) (1) black; (2) dark; (3) (uk) (m-sl) bad guy; 'black hat'; (P) [Add to Longdo]
敵役[かたきやく;てきやく, katakiyaku ; tekiyaku] (n) role of the villain; the bad guy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bad guy
      n 1: any person who is not on your side [ant: {good guy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top