ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bacon

B EY1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bacon-, *bacon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacon(n) ส่วนเนื้อด้านหลังและข้างของหมูที่ใส่เกลือรมควัน, See also: เนื้อซี่โครงหมูเค็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
bacon(n) เนื้อหมูอบ,เนื้อหมูเค็ม,หมูเบคอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baconเบคอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baconAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
baconBacon and eggs is his order.
baconIn most sports the team that practice hardest usually brings home the bacon.
baconOpportunity makes a thief. [Quote, Bacon]
baconOur team could easily have brought home the bacon, if it weren't for the team's best man being injured.
baconWould you like bacon or sausage?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบคอน[bēkhøn] (n) EN: bacon  FR: bacon [m] ; filet de porc fumé et maigre [m]
หมูเค็ม[mū khem] (n, exp) FR: bacon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACON B EY1 K AH0 N
BACON'S B EY1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bacon (n) bˈɛɪkən (b ei1 k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
培根[péi gēn, ㄆㄟˊ ㄍㄣ, ] bacon, #24,757 [Add to Longdo]
熏肉[xūn ròu, ㄒㄩㄣ ㄖㄡˋ, / ] bacon [Add to Longdo]
腌猪肉[yān zhū ròu, ㄧㄢ ㄓㄨ ㄖㄡˋ, / ] bacon; cured pork [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speckschwarte {f} | Speckschwarten {pl}bacon rind | bacon rinds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナディアンベーコン[kanadeianbe-kon] (n) Canadian bacon [Add to Longdo]
ショルダーベーコン[shoruda-be-kon] (n) shoulder bacon [Add to Longdo]
ベーコン[be-kon] (n) bacon; (P) [Add to Longdo]
ベーコンエッグ[be-kon'eggu] (n) bacon (and) eggs [Add to Longdo]
畝須[うねす, unesu] (n) ridged whale meat used to make whale "bacon" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bacon
   n 1: back and sides of a hog salted and dried or smoked; usually
      sliced thin and fried
   2: English scientist and Franciscan monk who stressed the
     importance of experimentation; first showed that air is
     required for combustion and first used lenses to correct
     vision (1220-1292) [syn: {Bacon}, {Roger Bacon}]
   3: English statesman and philosopher; precursor of British
     empiricism; advocated inductive reasoning (1561-1626) [syn:
     {Bacon}, {Francis Bacon}, {Sir Francis Bacon}, {Baron
     Verulam}, {1st Baron Verulam}, {Viscount St. Albans}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top