ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backyard

B AE1 K Y AA2 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backyard-, *backyard*, backyar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backyard(n) สวนหลังบ้าน, See also: สวนหลังบ้าน, พื้นที่หลังบ้าน, Syn. yard, courtyard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน

English-Thai: Nontri Dictionary
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backyardI put up a small hut in the backyard.
backyardMy backyard can hold more than ten people.
backyardMy grandmother was pulling up weeds in her backyard.
backyardThe children were playing in the backyard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชผักสวนครัว(n) backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
หลังบ้าน(n) backyard, See also: behind the house, Syn. ข้างหลังบ้าน, Ant. หน้าบ้าน, Example: เขาขวนขวายจนเรียนจบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็ปักหลักปักฐานอยู่กับหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง, Thai Definition: พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน
ท้ายเรือน(n) backyard, Syn. หลังบ้าน, Example: ในตอนบ่าย ปู่มักชอบนอนอยู่ท้ายเรือน เพราะลมเย็นดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[dān lang] (n) EN: backside ; backyard ; rear ; behind  FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
พืชผักสวนครัว[pheūtphak sūankhrūa] (n, exp) EN: backyard garden ; home-grown vegetable  FR: plante potagère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKYARD B AE1 K Y AA2 R D
BACKYARDS B AE1 K Y AA2 R D Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックヤード[bakkuya-do] (n) (1) backyard; (2) background [Add to Longdo]
自宅裏[じたくうら, jitakuura] (n) behind one's home; one's backyard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  backyard
      n 1: the grounds in back of a house

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top