ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backwood

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backwood-, *backwood*, backwoo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backwoods(n) สถานที่ห่างไกล, See also: บริเวณห่างไกล, ชนบท, Syn. hinterland, bush
backwoodsman(n) คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณห่างไกล, See also: คนชนบท, Syn. countryman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง
backwoodsmann. คนอยู่ในป่า
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
backwoods(n) ป่าชัฎ
backwoodsman(n) คนป่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวป่า(n) forester, See also: backwoodsman, forest dweller, Syn. คนป่า, Example: เราจ้างชาวป่าคนหนึ่งให้นำทางเรา, Count Unit: คน; เผ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวป่า[chāo pā] (n, exp) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKWOODS B AE1 K W UH1 D Z
BACKWOODSMAN B AE1 K W UH1 D Z M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backwoods (n) bˈækwudz (b a1 k w u d z)
backwoodsman (n) bˈækwˈudzmən (b a1 k w u1 d z m @ n)
backwoodsmen (n) bˈækwˈudzmən (b a1 k w u1 d z m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奥地[おうち(P);おくち, ouchi (P); okuchi] (n,adj-no) interior; backwoods; hinterland; back regions; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top