ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backhanded

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backhanded-, *backhanded*, backhand, backhande
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhanded(adj) พลิกมือกลับ, See also: กลับทิศทาง
backhanded(adj) อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKHANDED B AE1 K HH AE2 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backhanded (j) bˈækhændɪd (b a1 k h a n d i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backhanded
   adj 1: (of racket strokes) made across the body with back of
       hand facing direction of stroke [syn: {backhand(a)},
       {backhanded}] [ant: {forehand(a)}, {forehanded}]
   2: roundabout or ambiguous; "attacks from that source amounted
     to a backhanded compliment to his integrity"; "a backhanded
     and dishonest way of reaching his goal"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top