ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backhand

B AE1 K HH AE2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backhand-, *backhand*, backhan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhand(vt) กลับหลังมือตี
backhand(n) ท่าตีโดยหันหลังมือออกนอกตัว, See also: การตีลูกบอลทางตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี, Ant. forehand
backhand(n) การเขียนคัดลายมือที่เอนไปทางซ้าย, See also: การคัดลายมือที่หันไปทางซ้าย
backhanded(adj) พลิกมือกลับ, See also: กลับทิศทาง
backhanded(adj) อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous
backhander(sl) เงินสินบน, See also: เงินใต้โต๊ะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backhand(แบค'แฮนดฺ) n. การตีลูกบอลทางด้านตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี,การเขียนไปทางซ้าย, See also: backhandness n. ดูbackhand

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backhand welding; backward welding; rightward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backhandI have a strong backhand.
backhandIn tennis and ping-pong backhand the hand is turned backwards in making the stroke.

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKHAND B AE1 K HH AE2 N D
BACKHANDED B AE1 K HH AE2 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backhand (j) bˈækhænd (b a1 k h a n d)
backhanded (j) bˈækhændɪd (b a1 k h a n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückhand {f}; Rückhandschlag {m} [sport] | Rückhandschläge {pl}backhand | backhands [Add to Longdo]
Rückhandtriebsschlag {m}backhand drive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックハンド[bakkuhando] (n) backhand; (P) [Add to Longdo]
逆手[ぎゃくて(P);さかて, gyakute (P); sakate] (n) (1) underhand or backhand grip (e.g. in tennis); (2) unexpected twist; turning the tables (on an opponent); (P) [Add to Longdo]
逆手打ち[ぎゃくてうち, gyakuteuchi] (n,vs) backhand (tennis, etc.) [Add to Longdo]
裏拳[うらけん, uraken] (n) backhand blow; backhand chop; backfist (karate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backhand
   adj 1: (of racket strokes) made across the body with back of
       hand facing direction of stroke [syn: {backhand(a)},
       {backhanded}] [ant: {forehand(a)}, {forehanded}]
   2: (of handwriting) having the letters slanting backward [syn:
     {backhand}, {left-slanting}]
   n 1: a return made with the back of the hand facing the
      direction of the stroke [syn: {backhand}, {backhand
      stroke}, {backhand shot}]
   v 1: hit a tennis ball backhand

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top