ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

back to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -back to-, *back to*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
back to work agreementข้อตกลงกลับเข้าทำงาน (ของลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Back to Backหลังชนกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
back toAfter you have read it, give the book back to me.
back toAlthough it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.
back toAn urgent telegram brought her hurrying back to Tokyo.
back toAs long as we're all just hanging around chatting may I make a suggestion? Get back to work!
back toBecause they had no time to spare, they hurried back to town.
back toBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
back toBefore long she will come back to the stage.
back toBring it back to me.
back toBut still they lead me back to
back toCan't go back; no place to go back to.
back toCarry me back to old Virginia.
back toCarry there books back to the bookshelf.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันหลัง[han lang] (v, exp) EN: turn one's back towards  FR: tourner le dos
หัวชนกำแพง[hūa chon kamphaēng] (n, exp) EN: with one's back to the wall  FR: le dos au mur
หวนคืน[huan kheūn] (v, exp) EN: return ; come back to
กลับคืน[klapkheūn] (v) EN: go back ; return to ; back to

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリーバック[kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]
バックトス[bakkutosu] (n) back toss [Add to Longdo]
レスアンカー[resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century) [Add to Longdo]
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
帰りなんいざ[かえりなんいざ, kaerinan'iza] (exp) (arch) (See 帰去来) Come away home! (expression suggesting quitting one's job and moving back to one's hometown) [Add to Longdo]
帰去来[ききょらい, kikyorai] (n) (arch) (See 帰りなんいざ) quitting one's job and moving back to one's hometown [Add to Longdo]
帰朝[きちょう, kichou] (n,vs) returning from abroad; coming back to one's country (Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
折り返し[おりかえし, orikaeshi] BTB, Back To Back [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top