ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

back out

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -back out-, *back out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back out(phrv) กลับคำ, See also: คืนคำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
back outDon't tell me you're going to back out (of the plan) after all the plans we've made.
back outPull out your car a bit, I can't back out my car.
back outThe wholesalers might try to back out of the deal.
back outWe were forced to back out of a contract due to the earthquake.
back outYou can't back out of your responsibilities.
back outYou worry about yourself. If you put your back out and can't stand we'll go home without you!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลี่ยนใจ[plīenjai] (v) EN: change one's mind ; back-pedal ; back out  FR: changer d'avis ; faire marche arrière

Japanese-English: EDICT Dictionary
身を引く[みをひく, miwohiku] (exp,v5k) to back out of; to retire; to get away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 back out
   v 1: move out of a space backwards; "He backed out of the
      driveway"
   2: make a retreat from an earlier commitment or activity; "We'll
     have to crawfish out from meeting with him"; "He backed out
     of his earlier promise"; "The aggressive investment company
     pulled in its horns" [syn: {retreat}, {pull back}, {back
     out}, {back away}, {crawfish}, {crawfish out}, {pull in one's
     horns}, {withdraw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top