ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

babysitter

B EY1 B IY0 S IH2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babysitter-, *babysitter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babysitter(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny, baby minder

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babysittersพี่เลี้ยงเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
babysitterOur little children were taken care of by the babysitter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเลี้ยงเด็ก[khon līeng dek] (n, exp) EN: babysitter  FR: baby-sitter [f]
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone
พี่เลี้ยงเด็ก[phīlīeng dek] (n, exp) EN: babysitter  FR: baby-sitter [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BABYSITTER B EY1 B IY0 S IH2 T ER0
BABYSITTERS B EY1 B IY0 S IH2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
babysitter (n) bˈɛɪbɪsɪtər (b ei1 b i s i t @ r)
babysitters (n) bˈɛɪbɪsɪtəz (b ei1 b i s i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babysitter {m}babysitter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
ベビーシッター[bebi-shitta-] (n) baby-sitter; babysitter; (P) [Add to Longdo]
子守(P);子守り[こもり, komori] (n,vs) (1) babysitter; nursemaid; (2) babysitting; (P) [Add to Longdo]
守り(P);守[もり, mori] (n) (1) babysitting; babysitter; (2) protecting; keeping; keeper; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  babysitter
      n 1: a person engaged to care for children when the parents are
           not home [syn: {babysitter}, {baby-sitter}, {sitter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top