ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baby-sitter

B EY1 B IY0 S IH2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baby-sitter-, *baby-sitter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby-sitter(n) พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny, baby minder

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baby-sitterHire a baby-sitter for the evening.
baby-sitterI was lucky in that I was able to find a good baby-sitter.
baby-sitterMother asked the baby-sitter to watch the children.
baby-sitterShe can't go to the party - she can't get a baby-sitter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเลี้ยง(n) wet nurse, See also: baby-sitter, Syn. พี่เลี้ยง, Example: คนมีเงินมักจะจ้างคนเลี้ยงไว้คอยดูแลลูกตลอด 24 ชั่วโมง, Count Unit: คน
คนเลี้ยงลูก(n) baby-sitter, See also: nanny, Syn. พี่เลี้ยงเด็ก, พี่เลี้ยง, คนเลี้ยง, Example: คนเลี้ยงลูกจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็กหรือทารกแทนพ่อแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเลี้ยงเด็ก[khon līeng dek] (n, exp) EN: babysitter  FR: baby-sitter [f]
พี่เลี้ยงเด็ก[phīlīeng dek] (n, exp) EN: babysitter  FR: baby-sitter [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BABY-SITTER B EY1 B IY0 S IH2 T ER0
BABY-SITTERS B EY1 B IY0 S IH2 T ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベビーシッター[bebi-shitta-] (n) baby-sitter; babysitter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  baby-sitter
      n 1: a person engaged to care for children when the parents are
           not home [syn: {babysitter}, {baby-sitter}, {sitter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top