ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

babel

B AE1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babel-, *babel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babel(n) เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ, See also: เสียงคุยกันอึกทึก, Syn. noise, racket

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion, Ant. order

CMU English Pronouncing Dictionary
BABEL B AE1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
babel (n) bˈɛɪbl (b ei1 b l)
babels (n) bˈɛɪblz (b ei1 b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バベルの塔[バベルのとう, baberu notou] (n) Tower of Babel; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Babel
   n 1: (Genesis 11:1-11) a tower built by Noah's descendants
      (probably in Babylon) who intended it to reach up to
      heaven; God foiled them by confusing their language so they
      could no longer understand one another [syn: {Tower of
      Babel}, {Babel}]
   2: a confusion of voices and other sounds

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top