ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baas

B AA1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baas-, *baas*, baa
CMU English Pronouncing Dictionary
BAAS B AA1 Z
BAASCH B AA1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baas (n) bˈaːs (b aa1 s)
baas (v) bˈaːz (b aa1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
バース党;バアス党[バースとう(バース党);バアスとう(バアス党), ba-su tou ( ba-su tou ); baasu tou ( baasu tou )] (n) Baath Party; Ba'ath Party [Add to Longdo]
丸葉朝顔[まるばあさがお;マルバアサガオ, marubaasagao ; marubaasagao] (n) (uk) common morning glory (Ipomoea purpurea) [Add to Longdo]
言葉遊び[ことばあそび, kotobaasobi] (n) word game [Add to Longdo]
曾お祖母さん[ひいおばあさん, hiiobaasan] (n) great-grandmother [Add to Longdo]
婆さん(P);祖母さん[ばあさん, baasan] (n) (1) (usu. 祖母さん) (See お祖母さん) grandmother; (2) (婆さん) female senior citizen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  baas
      n 1: South African term for `boss'

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top