ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ba

B IY2 EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ba-, *ba*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา โปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bacalhau(n) ปลาค็อด, See also: S. codfish, salted dried codfish

Longdo Dictionary ภาษา มาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
baikดี

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
bankธนาคาร
บรรพต[banpot] (n) mountain, See also: S. ภูเขา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York ,and branch offices all over the world.

English-Thai: Longdo Dictionary
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), See also: dear, sweetheart, Syn. darling
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings, Syn. consecutive
backorder(n, vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
Bae[เบ๊] (slang) คำนี้เป็นตัวย่อของ Before. Anyone. Else. (มาก่อนใครทั้งหมด) และหมายถึงคนรักของคุณ – ไม่ว่าจะเป็นแฟนหนุ่ม แฟนสาว
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, See also: music director, band leader, Syn. conductor
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, See also: espresso
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad(adj) ต่ำกว่ามาตรฐาน, See also: ีไม่เป็นที่ยอมรับบ, Syn. inferior, poor, Ant. superior, good
bad(adj) เลว, See also: ชั่ว, เลวทราม, ชั่วช้า, แย่, ไม่ดี, เลวร้าย, เป็นอันตราย, Syn. wicked, immoral, Ant. moral
bad(adj) (งาน, การกระทำ) ไม่เป็นที่น่าพอใจ, Syn. unsatisfactory, Ant. satisfactory
bad(adj) ไม่มีความสุข, See also: ไม่พอใจ, ผิดหวัง, Syn. unfavorable, unfortunate, Ant. favorable, pleasant
bad(n) ความไม่ดี, See also: ความชั่ว, ความเลว
bag(n) ย่าม, See also: ถุง, Syn. sack, pouch
bag(n) ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, ความล่ำซำ
bag(n) กระเป๋าถือ, See also: กระเป๋าถือสตรี, Syn. purse
bag(n) จำนวนสิ่งของที่กระเป๋าสามารถจะบรรจุได้
bag(n) หญิงไร้เสน่ห์, See also: ผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์, Syn. unattractive woman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baสัญลักษณ์ของธาตุ barium
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด
babe(เบบ) n. ทารก,เด็กเล็ก ๆ ,ผู้ไร้เดียงสา,หญิงมีเสน่ห์, Syn. baby
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion, Ant. order
baboo(บา'บู) n. = babu
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo, Sir, Mr.
babushka(บาบูช'คะ) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
babble(vi) พูดพล่อย,พูดพล่าม,พูดจ้อ,พูดไร้สาระ
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม
babe(n) ทารก,เด็กอ่อน
baboon(n) ลิงทโมน
baby(n) ทารก,เด็กอ่อน
babyhood(n) วัยทารก
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(adv) ถอยหลัง,ย้อนหลัง,กลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BA horizonชั้นบีเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
baby bondพันธบัตรที่กำหนดมูลค่าต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baby tooth; tooth, deciduous; tooth, milk; tooth, temporaryฟันน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
baccateผลแบบกล้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bachelorชายโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bachelor๑. ผู้ได้รับปริญญาตรี๒. ชายโสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bacillaemia; bacillemiaภาวะเลือดมีแบคทีเรียทรงแท่ง, ภาวะเลือดมีบาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillary dysenteryโรคบิดบาซิลลารี, โรคบิดไม่มีตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillemia; bacillaemiaภาวะเลือดมีแบคทีเรียทรงแท่ง, ภาวะเลือดมีบาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillicideสารฆ่าแบคทีเรียทรงแท่ง, สารฆ่าบาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babbling Stage in Cooingทำเสียงอูอูในลำคอ [การแพทย์]
Babcock Sentences, Modifiedการทดสอบประโยคแบบแบบคอคดัดแปลง [การแพทย์]
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]
Babesiosisบาเบซิโอซิส,โรคเกิดจากบาบีเซีย [การแพทย์]
Babiesเด็กเล็ก [การแพทย์]
Babies, Largeเด็กโต [การแพทย์]
Babies, Limblessทารกแขนขาด้วน [การแพทย์]
Babies, Low Birth Weightทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย [การแพทย์]
Babies, Posttermเด็กอายุครรภ์เกินกำหนด [การแพทย์]
Babies, Prematuredทารกคลอดก่อนกำหนด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
babyเด็ก
Baby carrier(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) กล่องใส่ของเล่น
babystemcell.cn[เบบี้สเตมเซลล์ ดอท ไชนีส] (n, org) Thailand's first Cord Blood and Adult Stem Cell Banking Company. Support by NIA (www.nia.or.th), See also: stemcell, Syn. stemcellbaby
Image:
Bachelor of Education(n) ศึกษาศาสตรบัณฑิต
back then(adv) ในขณะนั้น
back-end(adj) ส่วนหลัง
Backdoor account(n) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Backplane {f} [comp.](n) ด้านหลัง
bad eggคนเลว, คนไม่ซื่อ, Syn. A bad person
bad trip[แบด-ทริป] สิ่งที่ไม่ดีที่เคยเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baA baby boy was born to them.
baA baby comes to chew foods.
baA baby craves its mother's milk.
baA baby deer can stand as soon as it is born.
baA baby does not know good or evil.
baA baby has a delicate skin.
baA baby has no knowledge of good and evil.
baA baby has no moral compass.
baA baby is incapable of taking care of itself.
baA baby is sleeping in the cradle.
baA baby was born to them.
baA bad carpenter quarrels with his tools.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนาไม่บริสุทธิ์(n) bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์
บาร์โค้ด(n) bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count Unit: อัน, Thai Definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ตัวถ่วง(n) hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
พืชผักสวนครัว(n) backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
เด็กน้อย(n) baby, See also: infant, Example: เด็กน้อยหัวร่อเอิ๊กอ้ากด้วยความจั๊กจี้เพราะหนวดริมฝีปากของพ่อ
กิ๊กก๊อก(adj) poor, See also: bad, inferior, Syn. กระจอก, ชั้นเลว, ไม่ดี, Example: ตั้งแต่เริ่มโตเป็นหนุ่มเขาก็ทำตัวเป็นนักเลงกิ๊กก๊อกมาตลอด
แกนนำ(n) mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai Definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
เดนนรก(adj) bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai Definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
ตะคั้นตะคอก(v) bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
ห่วยแตก(adv) badly, See also: stingily, Syn. ห่วย, เฮงซวย, Ant. ดี, ดีมาก, Example: ถ้าขืนพูดห่วยแตกแบบนี้อีก เราจะไม่รับฟังอีกแล้วนะ, Thai Definition: แย่มาก, เลวที่สุด, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตสามี[adīt sāmī] (n, exp) EN: ex-husband  FR: ex-mari [m]
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[Aēndrū Løi Wēpboē] (n, prop) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber  FR: Andrew Lloyd Webber
แอ่งน้ำ[aeng nām] (n, exp) EN: basin
แอ๊ด คาราบาว[Aēt Khārābāo] (n, prop) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)  FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
อ้าย-[āi-] (pref, (adj)) EN: damned ; bastard ; dirty  FR: maudit ; sale
ไอ้เวร[aiwēn] (n) EN: bastard ; You bastard !  FR: démon [m]
อากาศเลว[ākāt lēo] (n, exp) EN: bad weather ; foul weather  FR: la météo est médiocre

CMU English Pronouncing Dictionary
BA B IY2 EY1
BA B AA1
BAE B AY1
BAG B AE1 G
BAA B IY2 EY2 EY1
BAK B AE1 K
BAL B AE1 L
BAD B AE1 D
BAB B AE1 B
BAH B AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
BA (n) bˌiːˈɛɪ (b ii2 ei1)
baa (v) bˈaː (b aa1)
bad (n) bˈæd (b a1 d)
bag (v) bˈæg (b a1 g)
bah (uh) bˈaː (b aa1)
ban (v) bˈæn (b a1 n)
bar (v) baːr (b aa r)
bat (v) bˈæt (b a1 t)
bay (v) bˈɛɪ (b ei1)
Barr (n) bˈaː (b aa1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, / ] back; behind; rear; afterwards; after; later, #42 [Add to Longdo]
[bǎ, ㄅㄚˇ, ] to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle, #62 [Add to Longdo]
[bà, ㄅㄚˋ, ] handle, #62 [Add to Longdo]
[bā, ㄅㄚ, ] (onomat.); dumb, #93 [Add to Longdo]
[ba, ㄅㄚ˙, ] (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK?, #93 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, / ] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise, #216 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, / ] to announce; to inform; report; newspaper; recompense; revenge, #256 [Add to Longdo]
包括[bāo kuò, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ, ] to comprise; to include; to involve; to incorporate; to consist of, #297 [Add to Longdo]
报道[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report, #331 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, / ] back of neck; item; thing; term (in a mathematical formula); surname Xiang, #345 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ばい, bai] (n) เท่า(ลักษณนาม)
買収[ばいしゅう, baishuu] (n) การซื้อ(เพื่อรวมกิจการ)
番外[ばんがい, bangai] (n) พิเศษ, มากเป็นพิเศษ, มาก
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)
バンコク[ばんこく, bankoku] บางกอก หรือ กรุงเทพมหานคร
馬力[ばりき, bariki] (n) แรงม้า, กำลังม้า
バルコニー[ばるこにー, barukoni-] (n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
場合[ばあい, baai] (n) กรณี
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
売却[ばいきゃく, baikyaku] (n) การขายทิ้ง
バイス[ばいす, baisu] (n) ปากกาจับชิ้นงาน
バイト[ばいと, baito] (n) มีดกลึง ปากกาจับแท่นกลึง
培養器[ばいようき, baiyouki] (n) เครื่องอบ เครื่องฟักไข่ เครื่องเพาะเชื้อ
馬鹿やろう[ばかやろう, bakayarou] (phrase, vulgar) ไอ้โง่, ไอ้บ้า
許り[ばかり, bakari] เอาแต่...เท่านั้น
バカンス[ばかんす, bakansu] วันหยุดพักผ่อน
幕僚[ばくりょう, bakuryou] (n) ที่ปรึกษา (ตำแหน่งทางทหาร)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
離れる[ばなれる, banareru] TH: (อายุ)ห่างกัน
化ける[ばける, bakeru] TH: แปลงร่าง  EN: to appear in disguise
化ける[ばける, bakeru] TH: เปลี่ยนรูปเป็น  EN: to take the form of
番号[ばんごう, bangou] TH: หมายเลข  EN: number
万人[ばんにん, bannin] TH: หมื่นคน  EN: 10000 people
[ば, ba] TH: สถานที่  EN: place
場所[ばしょ, basho] TH: สถานที่  EN: place
ばれる[ばれる, bareru] TH: รั่วไหล  EN: to leak out (a secret)
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] TH: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ  EN: explosive
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] TH: อย่างมาก  EN: tremendous

German-Thai: Longdo Dictionary
Bach(n) |der, pl. Bäche| ธารน้ำเล็กๆ, ลำห้วย
backen(vi) |bäckt/backt, backte/veraltet buk, hat gebacken| อบขนม
Bad(n) |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ, Syn. Badezimmer
Badezimmer(n) |das, pl. Badezimmer| ห้องอาบน้ำ
Bahnfahrer(n) |der, pl. Bahrfahrer| ผู้โดยสารรถไฟ
Bahnfahrkarte(n) |die, pl. Bahnfahrkarten| ตั๋วรถไฟ เช่น Ich benötige den preis für eine Bahnfahrkarte 2. Klasse. Wie komme ich daran ohne mich bei der bahn anzumelden?
Bahnhof(n) |der, pl. Bahnhöfe| สถานีรถไฟ, See also: der Hauptbahnhof
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม, See also: Related: Terrasse
Banane(n) |die, pl. Bananen| กล้วย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baggern(slang) หม้อ, จีบ, Syn. anbaggern
Bahnhof(n) สถานีรถไฟ
barหมี
Barack Obama(uniq) บารัค โอบามา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balg {m}bag [Add to Longdo]
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure [Add to Longdo]
bauliche Aufnahme {f}survey of buildings and site [Add to Longdo]
Bahnabriss {m}web break [Add to Longdo]
Babyspielzeug {n}baby toy [Add to Longdo]
Babywiege {f}baby cradle [Add to Longdo]
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information [Add to Longdo]
Bacchus {m}bacchus [Add to Longdo]
Baby {n}; Säugling {m}; Kindlein {n} | Babys {pl}; Säuglinge {pl}baby | babies [Add to Longdo]
Babyausstattung {f}baby equipment [Add to Longdo]
Babybadewanne {f}baby bathtub [Add to Longdo]
Babybekleidung {f}baby clothes [Add to Longdo]
Babymuschel {f}baby shell [Add to Longdo]
Babypuder {n}baby powder [Add to Longdo]
Babyschlitten {m}baby sled [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps., Syn. renoncer, céder
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล
Image:
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, Ant. marié

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baga[ばか] (n) บ้า,ซื่อ,เซ่อ,โง่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アバター[あばたー, abata-] avatar [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh,bald_traurig [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
万歳[ばんざい, banzai] Hurra! Er_lebe_hoch! [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
上巻[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]
下巻[げかん, gekan] Band_3 [Add to Longdo]
並木[なみき, namiki] Baumreihe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ba
   n 1: a soft silvery metallic element of the alkali earth group;
      found in barite [syn: {barium}, {Ba}, {atomic number 56}]
   2: a bachelor's degree in arts and sciences [syn: {Bachelor of
     Arts}, {BA}, {Artium Baccalaurens}, {AB}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top