ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

böse

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -böse-, *böse*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gibbose(กิบ'บิส) adj. ซึ่งนูนทั้ง 2 ด้าน
verbose(เวอโบส') adj. ใช้คำมากเกินไป,ใช้ถ้อยคำมากเกินไป,ใช้คำหรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,มีคำมาก, See also: verbosity, verboseness n., Syn. prolix, wordy

English-Thai: Nontri Dictionary
verbose(adj) ซึ่งใช้คำฟุ่มเฟื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพู่[chomphū] (n) EN: rose apple  FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
จู้จี้[jūjī] (adj) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSE B OW1 Z
BOSER B OW1 Z ER0
BOSEMAN B OW1 S M AH0 N
BOSENDORFER B OW1 Z AH0 N D AO2 R F ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百色[Bó sè, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ, ] Bose or Baise prefecture level city in Guangxi, #39,811 [Add to Longdo]
百色市[Bó sè shì, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ ㄕˋ, ] Bose or Baise prefecture level city in Guangxi, #76,349 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
母性[ぼせい, bosei] TH: ความเป็นแม่  EN: maternal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Böse {n}; Böses; Übel {n} | das Gute und Böse | jdn. nichts Böses wünschenevil | good and evil | to wish sb. no evil [Add to Longdo]
Bösewicht {m}; Schurke {m}; Schuft {m} | Bösewichte {pl}; Schurken {pl}; Schufte {pl}villain | villains [Add to Longdo]
Bösewicht {m} | Bösewichte {pl}badman [Am.] | badmen [Add to Longdo]
böse Vorahnung {f}; schlechtes Vorgefühlpremonition [Add to Longdo]
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm [Add to Longdo]
böse; schlecht; übel; verhext {adj}evil [Add to Longdo]
böse; schlecht; schlimm; gemein; niederträchtig {adj} | böses Spielwicked | wicked game [Add to Longdo]
böse; schlecht; schlimm {adv}wickedly [Add to Longdo]
böse; unheilvoll; schlecht {adj}malign [Add to Longdo]
böses Blutill feeling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デオキシリボース[deokishiribo-su] (n) deoxyribose [Add to Longdo]
ボースアインシュタイン凝縮[ボースアインシュタインぎょうしゅく, bo-suainshutain gyoushuku] (n) Bose-Einstein condensate [Add to Longdo]
ボース粒子[ボースりゅうし, bo-su ryuushi] (n) Bose particle [Add to Longdo]
リボース[ribo-su] (n) ribose [Add to Longdo]
梓に上せる[しにのぼせる, shininoboseru] (exp,v1) to bring (a book) into the world; to publish [Add to Longdo]
逆上せ[のぼせ, nobose] (n) hot flash; rush of blood to the head [Add to Longdo]
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P) [Add to Longdo]
逆上せ上がる;のぼせ上がる[のぼせあがる, noboseagaru] (v5r,vi) to be beside oneself; to lose one's head; to go mad with something [Add to Longdo]
口に上せる[くちにのぼせる, kuchininoboseru] (exp,v1) to talk about (something) [Add to Longdo]
散房花序;繖房花序[さんぼうかじょ, sanboukajo] (n,adj-no) corymbose inflorescence; corymb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] verbose output [Add to Longdo]
母線[ぼせん, bosen] bus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
墓石[ぼせき, boseki] Grabstein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top