ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

axillary

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -axillary-, *axillary*
English-Thai: Longdo Dictionary
axillary(adj) แห่งรักแร้, See also: axilla

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
axillary-รักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillaryตามง่าม, ตามซอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axillary budตาตามง่าม, ตาตามซอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axillary flowerดอกตามง่าม, ดอกตามซอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axillary foldขอบรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillary space; armpit; axillaรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axillary Approachฉีดเข้าทางรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Arteryหลอดเลือดแดงรักแร้, หลอดเลือดแดงบริเวณรักแร้, เส้นเลือดแดงรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Blockวิธีทำให้แขนขาชาโดยการสกัดความรู้สึกของประสาท [การแพทย์]
Axillary Borderขอบรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Groupกลุ่มรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Line, Anteriorแนวเส้นหน้ารักแร้ [การแพทย์]
Axillary Line, Left Anteriorแนวเส้นหน้ารักแร้ข้างซ้าย, แนวขอบหน้าของรักแร้ซ้าย [การแพทย์]
Axillary Line, Midแนวดิ่งผ่านกลางรักแร้, แนวกลางรักแร้, เส้นกลางรักแร้, แนวกึ่งกลางของรักแร้, เส้นลากจากกึ่งกลางของรักแร้, แนวราบเส้นกลางรักแร้, แนวดิ่งกลางรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Line, Posteriorแนวขอบรักแร้หลังแนวเส้นตรงลากจากขอบหลังรักแร้, แนวเส้นที่ลากจากมุมหลังของรักแร้, เส้นดิ่งรักแร้ข้างหลัง, แนวขอบหลังของรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Nervesเส้นประสาทรักแร้ [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, ] axillary bud; bud growing from axil of plant, #98,300 [Add to Longdo]
腋生[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, ] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meerbrasse {f} [zool.]axillary seabream [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顎下腺[がっかせん, gakkasen] (n) submandibular gland; submaxillary gland [Add to Longdo]
顎動脈[がくどうみゃく, gakudoumyaku] (n) maxillary artery [Add to Longdo]
腋芽[えきが;わきめ, ekiga ; wakime] (n) axillary bud [Add to Longdo]
腋生[えきせい, ekisei] (n,vs) axillary growth [Add to Longdo]
腋窩腺[えきかせん, ekikasen] (n) axillary gland [Add to Longdo]
腋窩動脈[えきかどうみゃく, ekikadoumyaku] (n) axillary artery; arteria axillaris [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  axillary
      adj 1: of or relating to the axil [syn: {axillary}, {alar}]
      2: of or relating to the armpit; "axillary gland"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top