ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awkwardly

AA1 K W ER0 D L IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awkwardly-, *awkwardly*, awkward
English-Thai: Nontri Dictionary
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, forcing anything is a base action, so the smile always turns out awkwardly.กลุ่มกล้ามเนื้อที่เหมือนจะเป็นการบังคับ ให้ยิ้มออกมาก็เหมือนกับการฝืนยิ้มนั่นเอง Episode #1.7 (2009)
I hit this one biker, and he just kind of fell awkwardly, broke his neck.ผมก็เลยต่อยนักซิ่งคว่ำไปคนหนึ่ง เขาล้มลงไปอย่างน่ากลัวทีเดียว Slight of Hand (2010)
Meeting you so awkwardly in the middle of the night feels good.อาจจะแปลกหน่อยที่เรามาเจอกันกลางดึกแบบนี้ แต่ก็ดีนะครับ Episode #1.7 (2010)
(laughs awkwardly): Tell that guy to behave.บอกให้น้อง เล่นดีๆนะ Naked (2011)
What do you say we listen to music, stand around awkwardly, and wait for the night to end?คุณจะว่าไงต่อ ตอนที่เราฟังดนตรี หรือจะยืนชมอยู่รอบๆ รอจนงานเลิก? Pulling Strings (2012)
She kind of left a little while ago as I was awkwardly evading her questions.เธอเพิ่งออกไม่เมื่อกี๊ และฉันก็กระอักกระอ่วนกับคำถามของเธอ Season of the Hexenbiest (2012)
By best friend, I mean we occasionally grunt and stare awkwardly at each other.เพื่อนสนิทของผมที่หมายถึงคือ เรามักจะครางงึมงัมและมองหน้ากันอย่างมึนๆ Warm Bodies (2013)
I think we left off at me awkwardly fleeing your apartment.ผมคิดว่าเป็นผมเองที่หนีออกจากอพาร์ทเม้นคุณ Virtual Reality Bites (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิ่น[ADV] embarrassingly, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: พวกเราต้องคอยดูแลป้าแกดีๆ อย่าให้แกทำอะไรเปิ่นอีก, Thai definition: อย่างมีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
เก้ๆ กังๆ[ADV] awkwardly, See also: clumsily, gawkily, Syn. เก้กัง, ขวางๆ รีๆ, Example: พวกเขายืนเก้ๆ กังๆ อยู่ริมถนน
เก้กัง[ADV] unsteadily, See also: awkwardly, clumsily, ungainly, gawkily, gawkishly, Syn. เก้ๆ กังๆ, Example: เธอยืนเก้กัง ราวกับไม่รู้ว่าจะเอาแขนขาที่ยาวยืดไปทำอะไร, Thai definition: ไม่คล่องแคล่วเพราะขาดความชำนาญ ขาดความคล่องตัว
เคอะ[ADV] clumsily, See also: awkwardly, ungainly, Syn. เขิน, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Ant. กล้า, มั่นใจ, Thai definition: มีท่าทีไม่แนบเนียน
รุ่มร่าม[ADV] awkwardly, Example: คนอย่างหล่อนมีหรือ จะทำอะไรรุ่มร่าม ไม่สำรวม ไม่ว่าต่อหน้า หรือลับหลังผู้ใด, Thai definition: เกินพอดี, เกินที่ควรเป็น
รุ่มร่าม[ADV] clumsily, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, เร่อร่า
เร่อร่า[ADV] clumsily, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, รุ่มร่าม
อิหลักอิเหลื่อ[ADV] uncomfortably, See also: awkwardly, Syn. อลักเอลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ, Thai definition: อึดอัดใจ, ลำบากใจ
อีเก้อีกัง[ADV] awkwardly, See also: clumsily, Syn. เก้กัง, Ant. คล่องแคล่ว
ยักแย่ยักยัน[ADV] awkwardly, See also: gawkily, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณนึกว่าผมสนุกนักหรือกับการที่ต้องปีนยักแย่ยักยันขึ้นมาอยู่บนนี้ นอกจากกลัวความสูงแล้วผมก็ยังกลัวตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[adj.] (kongkōkongkok) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily   
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully   FR: maladroitement
ยุ่งยากใจ[adv.] (yungyākjai) EN: awkwardly   

CMU English Pronouncing Dictionary
AWKWARDLY    AA1 K W ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awkwardly    (a) ˈɔːkwədliː (oo1 k w @ d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  awkwardly
      adv 1: in an awkward manner; "he bent awkwardly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top