ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awesome

AO1 S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awesome-, *awesome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awesome(adj) ดีเลิศ (คำสแลง), Syn. outstanding, wonderful, remarkable
awesome(adj) น่าสะพรึงกลัว, See also: ซึ่งทำให้สะเทือนขวัญ, น่าหวาดเสียว, Syn. awe-inspiring, formidable
awesome(sl) เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, สุดยอด
awesome(sl) สุดยอด, See also: เจ๋ง, ดีเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง

CMU English Pronouncing Dictionary
AWESOME AO1 S AH0 M
AWESOMELY AA1 S AH0 M L IY0
AWESOMELY AO1 S AH0 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awesome (j) ˈɔːsəm (oo1 s @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fantastisch; phantastisch; stark {adj}awesome [Am.] [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
恐れ多い;畏れ多い;おそれ多い[おそれおおい, osoreooi] (adj-i) awesome; awe-inspiring; august [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awesome
   adj 1: inspiring awe or admiration or wonder; "New York is an
       amazing city"; "the Grand Canyon is an awe-inspiring
       sight"; "the awesome complexity of the universe"; "this
       sea, whose gently awful stirrings seem to speak of some
       hidden soul beneath"- Melville; "Westminster Hall's awing
       majesty, so vast, so high, so silent" [syn: {amazing},
       {awe-inspiring}, {awesome}, {awful}, {awing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top