ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awash

AH0 W AA1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awash-, *awash*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about

English-Thai: Nontri Dictionary
awash(adj) จมอยู่ใต้น้ำ,เปียกน้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awashThe garden was awash after the rain.

CMU English Pronouncing Dictionary
AWASH AH0 W AA1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awash (j) ˈəwˈɒʃ (@1 w o1 sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
どういう風の吹き回しか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうした風の吹き回しか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
ねじ回し;螺子回し[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver [Add to Longdo]
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
ダイス回し[ダイスまわし, daisu mawashi] (n) (See ダイス・2) diestock; die handle [Add to Longdo]
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] (n) {comp} flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
溢れかえる;あふれ返る;溢れ返る;溢れ反る(iK)[あふれかえる, afurekaeru] (v5r) to be awash with; to teem with; to be full of [Add to Longdo]
飲み回し[のみまわし, nomimawashi] (n) passing the bottle around [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awash
   adj 1: covered with water; "the main deck was afloat (or
       awash)"; "the monsoon left the whole place awash"; "a
       flooded bathroom"; "inundated farmlands"; "an overflowing
       tub" [syn: {afloat(p)}, {awash(p)}, {flooded},
       {inundated}, {overflowing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top