ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aw

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aw-, *aw*
English-Thai: Longdo Dictionary
rule of law(n) หลักนิติธรรม
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
tuck away(vt, slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., Syn. right away American
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, See also: law-abiding adj.
gewgaw(n) ของกระจุกกระจิก(ที่ราคาถูกๆ) เช่น My mother also came through in her inimitable way. She bought us yet another completely mystifying Christmas gewgaw., Syn. geegaw
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.
squaw(n) ผู้หญิงอินเดียนแดง, Syn. an American Indian woman
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aw(int) คำอุทานแสดงการคัดค้าน ไม่เชื่อ หรือรังเกียจ
awe(n) ความน่าเกรงขาม, See also: ความกลัวเกรง, Syn. reverence, reverential fear, dread
awe(vt) ทำให้เกรงขาม, See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว, Syn. inspire awe in
awl(n) เหล็กปลายแหลม (ใช้เจาะหนังหรือเนื้อไม้ให้เป็นรู), Syn. bit, drill, pick
away(adv) โดยไม่หยุด, See also: อย่างต่อเนื่อง, Syn. continuously, incessantly
away(adv) ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา)
away(adv) ในทิศทางอื่น
away(adv) ในที่อื่น
away(adv) ไปที่อื่น, See also: ไปทางอื่น, ไปทิศอื่น, ไปจาก, Syn. off, forth
away(adj) ไม่อยู่, See also: ที่จากไป, Syn. absent, gone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
awa(อะวอ') adv., Scot. ออกจาก, ไปจาก
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken, wakeful, Ant. asleep, inattentive
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about
away(อะเวย์') adj.,adv. ไปเสีย,ไป,จากไป,หมดไป, Syn. elsewhere, absent, gone
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง

English-Thai: Nontri Dictionary
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
award(n) รางวัล,สิ่งตอบแทน
award(vt) ให้รางวัล,ตัดสิน,มอบรางวัล
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
awash(adj) จมอยู่ใต้น้ำ,เปียกน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
awardคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
awardคำชี้ขาด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
award๑. คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ๒. รางวัลเกียรติคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
awarenessความตระหนัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
awl-shaped; subulate-รูปลิ่มแคบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
awnรยางค์แข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awakeตื่น [การแพทย์]
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Awardsรางวัล [TU Subject Heading]
Awarenessความตระหนัก [TU Subject Heading]
Awarenessการรู้จักระวังตัว, การตระหนักถึง, รู้ตัว, ความรู้สึกตัว [การแพทย์]
Awareness Levelความสามารถติดต่อกับโลกภายนอก [การแพทย์]
Awareness Stageระยะตื่นตัว [การแพทย์]
Awareness, Bodilyการรู้สึกตัว [การแพทย์]
Awareness, Bodyการรับรู้ส่วนของร่างกาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
award(n) คำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ศัพท์กฎหมาย)
awardตัดสินชี้ขาด
award to(vt) มอบให้
awarded to(vt) มอบให้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awA big animal ran away from the zoo.
awA burglar broke into my house while I was away on a trip.
awA burglar broke into your house while you were away on vacation.
awA burglar made away with my wife's diamond ring.
awA doctor was called in right away.
awA fire was seen to blaze up far away.
awAfter all the pain went away.
awAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
awAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
awAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
awAll my doubts about it have been driven away.
awAll she could do was watch him walk away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอรี(v) wait for, See also: await, hesitate, delay, prolong, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: เขาหันมองรอบตัวเพื่อหาที่ไว้ซุง ชะเง้อคอลังเลและรอรีจนช้างหยุดเดิน, Thai Definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
ม่านบังแดด(n) awning, See also: sun blind, sunshade, Syn. ม่านกันแดด, ที่บังแดด
เปิ่น(adv) embarrassingly, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: พวกเราต้องคอยดูแลป้าแกดีๆ อย่าให้แกทำอะไรเปิ่นอีก, Thai Definition: อย่างมีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
สยดสยอง(adj) terrible, See also: awful, dreadful, horrible, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขามิได้สยดสยองต่ออันตรายใดๆ เลย, Thai Definition: สยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
เก้ๆ กังๆ(adv) awkwardly, See also: clumsily, gawkily, Syn. เก้กัง, ขวางๆ รีๆ, Example: พวกเขายืนเก้ๆ กังๆ อยู่ริมถนน
รางวัล(n) prize, See also: award, trophy, reward, accolade, Example: คนเราชอบผู้ที่ให้รางวัลหรือความพึงพอใจแก่เรา มากกว่าผู้ที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์, Count Unit: รางวัล, Thai Definition: สิ่งของที่ให้โดยความชอบหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจ
เก้กัง(adv) unsteadily, See also: awkwardly, clumsily, ungainly, gawkily, gawkishly, Syn. เก้ๆ กังๆ, Example: เธอยืนเก้กัง ราวกับไม่รู้ว่าจะเอาแขนขาที่ยาวยืดไปทำอะไร, Thai Definition: ไม่คล่องแคล่วเพราะขาดความชำนาญ ขาดความคล่องตัว
เก้งก้าง(adj) awkward, See also: clumsy, ungainly, Syn. โย่งเย่ง, เกะกะ, Example: ตั้งแต่แมวตัวนั้นเมื่อมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ เขาเคยนึกขำรูปร่างที่เก้งก้างผิดพวกพ้องและลายสีดำที่พาดตามตัวนั้นก็ทำให้ชวนหัวเราะ, Thai Definition: มีลักษณะหรือกิริยาท่าทางเกะกะไม่เรียบร้อย
ความสำนึก(n) consciousness, See also: awareness, recognition, Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก, Example: ครูอาจารย์จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมรวมทั้งความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง, Thai Definition: ความรู้ตัวและตระหนักในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ
คอย(v) wait, See also: await, Syn. รอ, เฝ้ารอ, Example: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะไม่มีความรู้สึกว่าต้องคอยนานทั้งนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วมาก, Thai Definition: มุ่งรออยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
อาเขย[ā khoēi] (n, exp) EN: uncle-in-law
อารมณ์ของพระอรหันต์[ārom khøng phra ørahan] (n, exp) EN: grief in laws
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[arun rung] (n, exp) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn
อรรถคดี[atthakhadī] (n) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation
อาญาศึก[āyā seuk] (n, exp) EN: martial law  FR: loi martiale [f]
อาญาวัด[āyā wat] (n, exp) EN: temple law  FR: loi monastique [f]
แบบแปลน[baēp plaēn] (n, exp) EN: drawing plan  FR: plan d'architecte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AW AO1
OW AW1
AWE AO1
AWB AW1 B
AUE AW1
AUS AW1 Z
OUR AW1 R
AWE AA1
OUR AW1 ER0
AWB EY1 D AH1 B AH0 L Y UW1 B IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awe (v) ˈɔː (oo1)
awl (n) ˈɔːl (oo1 l)
AWOL (n) ˈɛɪwɒl (ei1 w o l)
away (j) ˈəwˈɛɪ (@1 w ei1)
awed (v) ˈɔːd (oo1 d)
awes (v) ˈɔːz (oo1 z)
awls (n) ˈɔːlz (oo1 l z)
awry (j) ˈərˈaɪ (@1 r ai1)
Awadi (n) əwˈædiː (@ w a1 d ii)
await (v) ˈəwˈɛɪt (@1 w ei1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, ] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly, #3,078 [Add to Longdo]
奖品[jiǎng pǐn, ㄐㄧㄤˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] award; prize, #3,934 [Add to Longdo]
尴尬[gān gà, ㄍㄢ ㄍㄚˋ, / ] awkward; embarrassed, #4,008 [Add to Longdo]
察觉[chá jué, ㄔㄚˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] aware; conscious, #11,371 [Add to Longdo]
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] awkward; clumsy; dull; inelegant; (polite) my; Taiwan pr. zhuo2, #22,908 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] awaken, #31,909 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] awake from sleep, #33,644 [Add to Longdo]
开小差[kāi xiǎo chāi, ㄎㄞ ㄒㄧㄠˇ ㄔㄞ, / ] AWOL, Absent With Out Leave; desert the military, #52,319 [Add to Longdo]
候诊[hòu zhěn, ㄏㄡˋ ㄓㄣˇ, / ] awaiting diagnosis, #56,136 [Add to Longdo]
擅离职守[shàn lí zhí shǒu, ㄕㄢˋ ㄌㄧˊ ㄓˊ ㄕㄡˇ, / ] AWOL (Absent Without Leave, military term), #82,947 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] TH: รีบร้อน  EN: to become confused (disconcerted, disorganized)
併せる[あわせる, awaseru] TH: ร่วมกัน  EN: to unite
併せる[あわせる, awaseru] TH: นำมาไว้รวมกัน  EN: to put together

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler [Add to Longdo]
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]
タワー[たわー, tawa-] tower [Add to Longdo]
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program [Add to Longdo]
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board [Add to Longdo]
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
併せる[あわせる, awaseru] annektieren, verbinden, vereinigen [Add to Longdo]
合わす[あわす, awasu] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
合わせる[あわせる, awaseru] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
哀れ[あわれ, aware] -Mitleid [Add to Longdo]
哀れむ[あわれむ, awaremu] Mitleid_haben [Add to Longdo]
慌てる[あわてる, awateru] sich_uebereilen, sich_ueberstuerzen, verwirrt_werden, verlegen_werden [Add to Longdo]
慌て者[あわてもの, awatemono] Uebereiliger, Geistesabwesender, Zerstreuter [Add to Longdo]
[あわ, awa] -Blase, -Schaum [Add to Longdo]
泡を食う[あわをくう, awawokuu] verwirrt_sein, den_Kopf_verlieren [Add to Longdo]
泡立つ[あわだつ, awadatsu] schaeumen, brodeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top