ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

autonomic nervous system

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autonomic nervous system-, *autonomic nervous system*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [TU Subject Heading]
Autonomic Nervous Systemประสาทอัตบาล, ระบบ; ระบบประสาทอัตโนมัติ; ระบบประสาทออโตโนมิค; ระบบประสาทออโตโนมิก; ระบบประสาทเสรี; ระบบประสาทอิสระ; ระบบประสาทแบบออโตโนมิค [การแพทย์]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอัตโนวัติ, ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งทำงานนอกอำนาจจิตใจ  ประกอบด้วยระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Autonomic Nervous System, Tumors ofเนื้องอกของระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบประสาทอัตโนมัติ(n) autonomic nervous system, Example: ถ้ามารดามีอารมณ์ตึงเครียดแล้ว การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของทารกในครรภ์อาจเปลี่ยนแปลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบประสาทอัตโนมัติ[rabop prasāt attanōmat] (n, exp) EN: autonomic nervous system

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 autonomic nervous system
   n 1: the part of the nervous system of vertebrates that controls
      involuntary actions of the smooth muscles and heart and
      glands [syn: {autonomic nervous system}, {ANS}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top