ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auspicious

AA0 S P IH1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auspicious-, *auspicious*, auspiciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auspicious(adj) ที่มีฤกษ์ดี, See also: เป็นมงคล, Syn. favorable, propitious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious, promising, Ant. inauspicious
inauspicious(อินออสพิช' เชิส) adj. ไม่เป็นมงคล, ลางร้าย, เป็นผลร้าย., See also: inauspiciously adv. inauspiciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
auspicious(adj) รุ่งเรือง,ฤกษ์งามยามดี,เป็นลางดี
inauspicious(adj) ไม่เป็นมงคล,ลางไม่ดี,เป็นลางร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานมงคล(n) auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
มงคลฤกษ์(n) auspicious occasion, Syn. ฤกษ์ดี, Example: วันและเวลาที่กำหนดให้ถือเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ไม่ต้องไปสรรหาฤกษ์ที่ไหนมาอีก, Thai Definition: เวลาที่ดี
วันดีคืนดี(adv) propitious day, See also: auspicious time, one fine day, Example: วันดีคืนดีก็มีข่าวว่า ประชา ขอย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัด, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
วารดิถี(n) auspicious day/occasion, Example: ในวารดิถีอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอเปิดผ้าคลุมพระบรมรูป ณ บัดนี้, Thai Definition: วาระซึ่งเป็นวันทางจันทรคติ
โอกาสดี(n) auspicious, See also: favourable (promising) opportunity, Syn. โอกาสทอง, Example: การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม, Thai Definition: ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี
ฤกษ์(n) auspicious time, See also: auspicious moment, auspicious occasion, Syn. เวลา, โอกาส, ยาม, กาล, Example: เขาถือวันพ่อแห่งชาติเป็นฤกษ์ปลูกส้มเขียวหวานต้นแรกลงบนไร่, Thai Definition: คราว หรือเวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผล, Notes: (สันสกฤต)
ฤกษ์ดี(n) auspicious time, Example: พระพุทธเจ้าถือว่า การทำดีไม่ว่าในเวลาใด เป็นฤกษ์ดี และเรื่องดีทั้งสิ้น, Thai Definition: เวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผลดี
ฤกษ์พานาที(n) propitious time, See also: auspicious moment, Thai Definition: ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์
ศุภเคราะห์(n) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment, See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day, Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี, Notes: (สันสกฤต)
ศุภมาส(n) auspicious month, Syn. เดือนดี, Thai Definition: วันคืนเดือนปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ได้ฤกษ์[dāi reūk] (v, exp) EN: reach the auspicious time/moment
ลางดี[lāng dī] (n, exp) EN: auspicious omen  FR: bon présage [m] ; bon augure [m]
มงคล[mongkhon] (adj) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky  FR: favorable ; propice ; propitiatoire
งานมงคล[ngān mongkhon] (n, exp) EN: auspicious ceremony ; propitious ceremony ; happy event ; joyous occasion  FR: cérémonie propitiatoire [f]
โอกาสดี[ōkāt dī] (n, exp) EN: good chance ; auspicious opportunity ; favourable opportunity
ภัทร[phatthra] (adj) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious  FR: bon ; beau ; charmant
ราชาฤกษ์[rāchāreuk] (n) EN: auspicious time
ฤกษ์เช้า[reūk chāo] (n, exp) EN: auspicious moment during the morning

CMU English Pronouncing Dictionary
AUSPICIOUS AA0 S P IH1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auspicious (j) ˈɔːspˈɪʃəs (oo1 s p i1 sh @ s)
auspiciously (a) ˈɔːspˈɪʃəsliː (oo1 s p i1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ] auspicious; propitious, #6,924 [Add to Longdo]
吉利[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] auspicious; lucky; propitious, #10,850 [Add to Longdo]
祥瑞[xiáng ruì, ㄒㄧㄤˊ ㄖㄨㄟˋ, ] auspicious; propitious, #41,865 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, / ] auspicious; lucky, #49,600 [Add to Longdo]
天禄[tiān lù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, / 祿] auspicious animal, depicted as a unicorn or deer with long tail, #89,561 [Add to Longdo]
值得庆幸[zhí de qìng xìng, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] auspicious; worth celebrating; worthy of congratulations [Add to Longdo]
嘉会[jiā huì, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄟˋ, / ] auspicious occasion; grand feast [Add to Longdo]
瑞兽[ruì shòu, ㄖㄨㄟˋ ㄕㄡˋ, / ] auspicious animal (such as the dragon) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verheißungsvoll {adj} | verheißungsvoller | am verheißungsvollstenauspicious | more auspicious | most auspicious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
黄道吉日[おうどうきちにち;こうどうきちにち, oudoukichinichi ; koudoukichinichi] (n) very auspicious day for all types of occasions [Add to Longdo]
佳節;嘉節[かせつ, kasetsu] (n) auspicious occasion [Add to Longdo]
嘉辰;佳辰[かしん, kashin] (n) lucky day; auspicious occasion; happy day [Add to Longdo]
嘉日[かじつ, kajitsu] (n) good day; auspicious occasion [Add to Longdo]
喜び事;慶び事[よろこびごと, yorokobigoto] (n) auspicious event; celebration [Add to Longdo]
奇瑞[きずい, kizui] (n) auspicious (good) omen [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
鬼宿日[きしゅくにち, kishukunichi] (n) (See 暦注) "day of the ghost" (an extremely auspicious day on the lunar calendar for everything but weddings) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auspicious
   adj 1: auguring favorable circumstances and good luck; "an
       auspicious beginning for the campaign" [ant:
       {inauspicious}, {unfortunate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top