ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auf wiedersehen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auf wiedersehen-, *auf wiedersehen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auf wiedersehen(ออฟวี'เดอซอัน) German จนกว่าเราจะพบกันอีก, สวัสดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Auf Wiedersehen!(phrase) ลาก่อน, แล้วพบกันใหม่ (โดยมาก ใช้กล่าวลากับคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยหรือตามร้านค้า), Syn. Tschüß!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auf Wiedersehen!Goodbye!; Goodby!; Good bye! [Add to Longdo]
Auf Wiedersehen!See you (again)! [Add to Longdo]
Auf Wiedersehen!; Bis dann!So long! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auf wiedersehen
   n 1: a farewell remark; "they said their good-byes" [syn:
      {adieu}, {adios}, {arrivederci}, {auf wiedersehen}, {au
      revoir}, {bye}, {bye-bye}, {cheerio}, {good-by}, {goodby},
      {good-bye}, {goodbye}, {good day}, {sayonara}, {so long}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top