ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auditory

AO1 D IH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auditory-, *auditory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auditory(adj) เกี่ยวกับการได้ยินเสียง, Syn. hearing, aural, auditive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน

English-Thai: Nontri Dictionary
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auditory๑. -ฟัง๒. -ได้ยิน๓. -หู [มีความหมายเหมือนกับ aural; otic; otor] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory agnosia; agnosia, acousticภาวะเสียการระลึกรู้ทางการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory aphasia; aphasia, acoustic; deafness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory canalช่องหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory centreศูนย์ได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory duct; antrum auris; duct, acoustic๑. รูหู๒. ปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ meatus, external acoustic; meatus, external auditory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory hallucinationประสาทหลอนทางหู, อาการหูแว่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory nerve; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory phoneticsโสตสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
auditory thresholdเสียงค่อยสุดพอรับได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditory Areaบริเวณรับเสียง [การแพทย์]
Auditory Canal, Externalช่องหู, ช่องหูส่วนนอก, รูหูส่วนนอก, แก้วหูชั้นนอก [การแพทย์]
Auditory Canal, Internalรูหูส่วนใน [การแพทย์]
Auditory Capsuleกล่องหู [การแพทย์]
Auditory Cortexการได้ยิน, สมองส่วนเปลือก; เปลือกสมองส่วนการได้ยิน; สมองส่วนที่ทำหน้าที่รับการได้ยิน [การแพทย์]
Auditory Fatigueประสาทหูเหนื่อย [การแพทย์]
Auditory Fatigue, Severeความอดทนในการรับฟังเสียงลดลงอย่างมาก [การแพทย์]
Auditory Fieldแหล่งเสียง [การแพทย์]
Auditory Illusionประสาทลวงทางหู [การแพทย์]
Auditory Meatusรูหู [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูหู(n) auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
โสตประสาท(n) auditory nerve, See also: hearing, Example: เสียงระเบิดดังปังขึ้นในโสตประสาท โมมองเห็นขาควายฉีกกระเด็นพร้อมเสียงกระสุนปืนรัวเป็นตับ, Thai Definition: ประสาทที่ใช้ฟังเสียง
ประสาทหู(n) auditory nerve, Example: ประสาทหูของเขาแว่วเสียงอะไรบางอย่างข้างนอก
กระดูกนำเสียง(n) auditory ossicles, Thai Definition: กระดูกหูส่วนช่วยในการได้ยิน
ช่องหู(n) auditory canal, See also: ear hole, Example: การรักษาโดยทำความสะอาดช่องหูนับว่าสำคัญที่สุด, Count Unit: ช่อง, Thai Definition: รูหู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องหู[chǿng hū] (n, exp) EN: auditory canal  FR: conduit auditif [m]
กระดูกหู[kradūk hū] (n) EN: auditory ossicles  FR: osselet [m]
ประสาทหู[prasāt hū] (n, exp) EN: auditory nerve
เส้นประสาทรับฟัง[senprasāt rapfang] (n, exp) EN: auditory nerve  FR: nerf auditif [m]
โสต[sōt] (n) EN: ear ; auditory orifice  FR: ouïe [f]
โสตประสาท[sōtprasāt] (n) EN: auditory nerve ; hearing

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDITORY AO1 D IH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auditory (j) ˈɔːdɪtriː (oo1 d i t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehörgang {m} [anat.] | Gehörgänge {pl}auditory canal | auditory canals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音感教育[おんかんきょういく, onkankyouiku] (n) acoustic or auditory training [Add to Longdo]
外耳道[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus) [Add to Longdo]
幻聴[げんちょう, genchou] (n) auditory hallucination [Add to Longdo]
耳小骨[じしょうこつ, jishoukotsu] (n) auditory ossicles [Add to Longdo]
聴覚系[ちょうかくけい, choukakukei] (n) acoustic system; auditory system; hearing system [Add to Longdo]
聴覚神経[ちょうかくしんけい, choukakushinkei] (n) auditory nerve; auditory nerves [Add to Longdo]
聴神経[ちょうしんけい, choushinkei] (n) auditory nerve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auditory
   adj 1: of or relating to the process of hearing; "auditory
       processing"; "an audile person" [syn: {auditory},
       {audile}, {auditive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top