ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auditing

AA1 D AH0 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auditing-, *auditing*, audit
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auditingการสอบบัญชี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditing, internalการสอบบัญชีภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditingการสอบบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Auditingการสอบบัญชี [TU Subject Heading]
Auditingการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing procedureวิธีการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing standardมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing standardsมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditing, Internalการตรวจสอบภายใน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจติดตาม[kān trūat tittām] (n, exp) EN: follow-up auditing
กลไกการตรวจสอบอิสระ[konkai kān trūatsøp itsara] (n, exp) EN: independant auditing mechanism

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDITING AA1 D AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auditing (v) ˈɔːdɪtɪŋ (oo1 d i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfungsgrundsatz {m}auditing standard [Add to Longdo]
Prüfungsstelle {f}auditing agency [Add to Longdo]
Prüfungsverband {m}auditing association [Add to Longdo]
Rechnungsprüfung {f}auditing of accounts [Add to Longdo]
Revisionsabteilung {f}auditing department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
システム監査[システムかんさ, shisutemu kansa] (n) {comp} system auditing [Add to Longdo]
委員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation) [Add to Longdo]
会計監査[かいけいかんさ, kaikeikansa] (n) (financial) audit; auditing [Add to Longdo]
聴講[ちょうこう, choukou] (n,vs) lecture attendance; auditing; (P) [Add to Longdo]
聴講生[ちょうこうせい, choukousei] (n) auditor; auditing student [Add to Longdo]
傍聴[ぼうちょう, bouchou] (n,vs) hearing; listening; attendance; auditing; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top