ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attractor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attractor-, *attractor*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
attractorที่ดึงดูด

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ㄧㄣˇ ㄗ˙, ] attractor (math., dynamical systems), #93,645 [Add to Longdo]
吸引子网络[xī yǐn zǐ wǎng luò, ㄒㄧ ㄧㄣˇ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] attractor network [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトラクター[atorakuta-] (n) attractor [Add to Longdo]
ストレンジアトラクター[sutorenjiatorakuta-] (n) strange attractor [Add to Longdo]
ローレンツアトラクター[ro-rentsuatorakuta-] (n) Lorenz attractor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attractor
   n 1: an entertainer who attracts large audiences; "he was the
      biggest drawing card they had" [syn: {drawing card},
      {draw}, {attraction}, {attractor}, {attracter}]
   2: (physics) a point in the ideal multidimensional phase space
     that is used to describe a system toward which the system
     tends to evolve regardless of the starting conditions of the
     system [syn: {attractor}, {attracter}]
   3: a characteristic that provides pleasure and attracts;
     "flowers are an attractor for bees" [syn: {attraction},
     {attractor}, {attracter}, {attractive feature}, {magnet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top